Bitcoin już za 33 000 USD | Nowe rekordy w stosunku do złota

6 090

Wkraczamy w nowy rok. Trwa bitcoinowa hossa. BTC pnie się do 33 000 USD. Żeby tego było mało, osiąga nowy rekord wszech czasów w stosunku do ceny złota.

Cena ciągłego wzrostu Bitcoina jest teraz dowodem na to, że popyt na kryptowalutę wciąż rośnie i że jest on obecnie najpopularniejszym zasobem „bezpiecznej przystani” Wraz z rozpoczęciem nowego roku, cena bitcoina pobiła kolejny rekord w stosunku do złota.

Bitcoin a złoto | Rajd byków dopiero się zaczyna?

Cena bitcoina osiągnęła 33 000 USD. To wartość maksimum 17,35 uncji złota, według MarketWatch. To pierwszy raz, kiedy cyfrowe aktywo osiągnęło ten poziom w stosunku do złota i przekroczyło poprzedni rekord wszech czasów w stosunku do metalu szlachetnego od grudnia 2017 roku, który został ustanowiony podczas ostatniego rajdu byków.

bitcoin złoto
źródło: MarketWatch

Grudzień 2017 zapisał się w historii kryptowalut jako pierwsza duża hossa, która spowodowała, że ​​Bitcoin znalazł się w centrum uwagi głównego nurtu inwestycji. Teraz rok 2020 jest rokiem, w którym Bitcoin przyciągnął uwagę inwestorów instytucjonalnych, wywołując nowy rajd ceny i dalszą adopcję kryptowalut. W ciągu roku Bitcoin odnotował w marcu roczny dołek 4 106,98 USD w porównaniu do aktualnym na moment niniejszej publikacji ATH z 2021 roku na poziomie 33 000 USD. Oznacza to ponad 800% różnicy między tymi poziomami. Wzrost od początku roku jest równie imponujący. To ponad 500% wzrostu od stycznia 2020 do grudnia 2020.

Na przestrzeni 2020 roku, złoto również cieszyło się wzrostami ceny. Inwestorzy zdecydowali się zabezpieczyć się przed inflacją dolara amerykańskiego, aczkolwiek działania te nie przyniosły takich samych efektów jak w przypadku inwestycji w bitcoin. W ciągu roku złoto odnotowało 25% wzrost (od początku do końca roku).

Cyfrowe zabezpieczenie lepsze niż tradycyjne?

Jako, że rynek kryptowalut gwałtownie rośnie, niektórzy sądzą, że Bitcoin przyciąga uwagę tych inwestorów, którzy w przeciwnym razie wybraliby złoto. Być może wynika to z wygody, jaką kryptowaluta może zaoferować (od przenośności, łatwości użytkowania i czynników decentralizacji), której złoto zagwarantować nie może.

Chociaż podaż obu aktywów jest ograniczona, limit Bitcoina jest bardziej oczywisty, podczas gdy istnieje niepewność co do pozostałej podaży złota. Niezależnie od tego, czy tak jest, czy nie, liczby mówią same za siebie: popyt na bitcoiny znacznie wzrósł w ciągu roku, a zabezpieczenie przed performance’m dolara wydaje się być coraz bardziej cyfrowe.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze