Bitcoin | Najwyższy poziom wyprzedania od marca 2020

W ciągu ostatnich 72 godzin cena bitcoina znacznie spadła. Nie tak dawno była na poziomie poniżej 48 000 USD, wywołując panikę i niepewność co do tego, jak nisko jest w stanie spaść przed ewentualnym odbiciem w górę. W obecnej chwili może wydawać się, że szykuje się do dynamicznego odbicia. Na jakiej podstawie?

Najbardziej interesującą rzeczą w ostatnich spadkach jest to, że licząc od marca ubiegłego roku, bitcoin nie był w stanie tak głębokiego wyprzedania jak teraz. Wskaźnik siły względnej (RSI) spadł do 31,93, co oznacza, że cyfrowe aktywo jest obecnie znacznie niedowartościowane.

rsi bitcoin
BTC/USD (interwał 1D + RSI); źródło: tutaj

Jak czytać RSI?

RSI jest wskaźnikiem używanym do określenia, czy aktywa są wykupione, czy wyprzedane. W przypadku tego pierwszego przypadku oznacza to, że aktywa są przewartościowane i prawdopodobnie zaczną spadać. W tym drugim przypadku wiąże się to z tym, że aktywa są niedowartościowane i kupujący prawdopodobnie wejdą w rynek, aby odwrócić trend cenowy.

Chociaż RSI musi spaść poniżej 30, aby można było uznać za wyprzedany, aktualny poziom 31,93 można uznać za wskazania znacznego stopnie wyprzedania biorąc pod uwagę, że rynek kryptowalut znajduje się w stanie długoterminowego sentymentu zwyżkowego.

Czy bitcoin przygotowuje się do odbicia, które doprowadzi do pokonania poziomów cenowych, które wyznaczyły poprzednie szczyty?

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze