Bitcoin | Najlepszy miesiąc i drugi najlepszy dzień w historii

Listopad stał się już sam w sobie najlepszym miesiącem pod względem zysków, a dzisiejszy dzień przyniósł najwyższą dzienną cenę bitcoina w historii.

Bitcoin (BTC) przeżywa obecnie drugi pod względem wielkości dzień tradingowy w historii. Notowania BTC / USD osiągnęły nowe maksimum na poziomie 19 400 USD.

Bitcoin | Drugi najlepszy dzień w historii

W obliczu szybkich zysków i pokusy przełamania historycznego ATH na poziomie 20 000 USD, dzisiejsze wyniki kryptowaluty dają przedsmak uroczystego świętowania.

Ryan Selkis, założyciel Messari, zauważył, że tylko w jednym dniu istnienia króla kryptowalut, obrót Bitcoinem przekroczył 19 000 USD.

Dla porównania, BTC spędził 283 dni powyżej 10 000 USD. Zawiera się w tym najdłuższy, ciągły okres wzrostowy w w historii, który ma miejsce właśnie w tym roku.

wykres ceny bitcoin
wykres ceny bitcoin; źródło: TradingView

Bitcoin | Najlepszy miesiąc w historii

Tymczasem Bitcoin zyskał więcej w dolarach niż w jakimkolwiek innym miesiącu w historii. W tweecie z 24 listopada analityk PlanB podkreślił, że ostatnie trzy i pół tygodnia nie przypominały nawet żadnego okresu, który miał miejsce wcześniej.

Kurs kryptowaluty rósł dziś nieprzerwanie po ponownym przetestowaniu 18 000 USD, dokładając ponad 1300 USD do swojej ceny w USD w ciągu ostatnich 24 godzin.

Zdaniem PlanB, zachowanie bitcoina wskazuje, że ​cyfrowa moneta nie tylko bije rekordy, ale przyniesie jeszcze większe zyski w najbliższej przyszłości. Miałoby to być spowodowane wskazaniem RSI, który zaczął wchodzić w strefę sygnalizującą przedłużający się wzrost cen.

„Powoli, ale z pewnością zaczyna to wyglądać na (początek) hossy”, skomentował PlanB.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze