Bitcoin na giełdach | Wysokie depozyty, niewiele transakcji

3 112

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ta stara maksyma nie jest bynajmniej staromodna czy wyświechtana. Doskonale odnosi się do sytuacji na rynku kryptowalut. Czy to, co aktualnie „robi” bitcoin na giełdach, to tylko kwestia perspektywy?

Można spojrzeć na rynek Bitcoina na dwa sposoby. „O nie, Bitcoin właśnie spadł do 10 000 USD i jest tam już od ponad tygodnia” – może być jednym z nich. „Bitcoin handluje ponad 10 000 USD od ponad siedmiu tygodni” – może być innym.

Biorąc powyższe pod uwagę można zastanawiać się, w jaki sposób traderzy i hodlerzy patrzą na rynek?. Według danych Chainalysis, bitcoiny są wysyłane na giełdy, ale nie znajdują dla siebie miejsca w ich order bookach. Oznaczałoby to, że uczestnicy rynku wysyłają swoją kryptowalutę na giełdy w celu jej sprzedaży, ale jeszcze nie blokują jej na zleceniach. Zamiast tego czekają, aż cena wzrośnie.

bitcoin na giełdach
intensywność handlu BTC; źródło: Chainalysis

Intensywność handlu analizuje dwa warianty danych giełdowych. Chodzi o liczbę BTC w order bookach giełdy w stosunku do liczby monet wysłanych na giełdy. Wysoka wartość intensywności handlu oznaczałaby, że wiele zleceń BTC jest umieszczanych na giełdach za niewielką ilość bitcoinów wysłanych na giełdy, podczas gdy niska wartość intensywności handlu wskazywałaby na coś zgoła przeciwnego. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, mediana intensywności handlu BTC wynosiła 2,13. To najniższy poziom od roku.

Dane Chainalysis sugerują również, że wartość BTC wysyłana na giełdy jest aktualnie dość wysoka. Jak wynika z danych Chainalysis, nastąpiła zmiana o 26,36 BTC w bitcoinach przechowywanych na giełdach, która jest nie tylko dodatnia, ale przekracza średnią 180-dniową. Stąd, z punktu widzenia intensywności handlu, sprawia to, że liczba BTC w giełdowych order bookach jest niska lub relatywnie niższa niż wzrost liczby bitcoinów przechowywanych na giełdach.

ilość BTC trzymanych na giełdach
ilość BTC trzymanych na giełdach; źródło: Chainalysis

Spojrzenie na to w kontekście scenariusza cenowego może wskazać, gdzie uczestnicy rynku spodziewają się następnego wzrostu ceny. Ponieważ duża liczba bitcoinów jest na giełdach, ale nie zostały jeszcze sprzedane ani złożone w celu złożenia zamówienia, hodlerzy i traderzy oczekują, że cena wzrośnie. Gdy cena wzrośnie, jako że wpływów na giełdy jest więcej niż wypłat, nastąpiłby szał sprzedaży.

Uczestnicy rynku wydają się zatem czekać na wzrost cen do preferowanego poziomu, aby rozpocząć swoje zlecenia sprzedaży i spieniężyć zyski. Może to jednak okazać się przeszkodą podczas znacznego wzrostu cen.

Jeśli cena przekroczy 10800 USD lub 11000 USD, zamówienia zostaną złożone, a BTC wyprzedane, niektóre nawet po niższej cenie niż cena rynkowa. Tym samym może utworzyć się luka, którą można wypełnić przez niższe zamówienia i obniżając cenę. Gdy cena rośnie, uczestnicy rynku mogą ładować przysłowiowe torby i powoli spieniężyć środki, aby uzyskać większy zysk. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko jest kwestią perspektywy.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów. Komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze