Bitcoin kosztował 100 000 USD na Binance

Bitcoin osiągnął na krótko wycenę 100 000 USD na kontraktach terminowych Binance. Wyobraźnia pracuje? Poznaj szczegóły tego zdarzenia.

Sytuacja miała miejsce tuż przed znacznym wzrostem spowodowanym ethereum. Przyczynił się on do tego, że cena bitcoina przekroczyła 12 000 USD, po czym na krótko spadła do 10 500 USD, a następnie znów wzrosła do ponad 11 000 USD.

bitcoin 100 000
Bitcoin za 100 000 USD na Binance, sierpień 2020

CZ komentuje

Changpeng Zhao, CEO Binance, potwierdził wczoraj akcydentalną wycenę BTC w wysokości 100 000 USD, stwierdzając:

„Kolejny dzień w krypto. Mamy ochronę przedziału cenowego, ale algorytm użytkownika oszalał i wysłał wiele zamówień, aby go osiągnąć. Prawdopodobnie będziemy musieli nieco dostosować ten wykres, aby był bardziej czytelny w przyszłości”.

„Fałszowanie dowodów”?

W swojej analizie odnośnie powyższego incydentu Trustnodes zastanawia się, czy sprawa nie ma tak zwanego „drugiego dna”.

„To bardzo niefortunne, że „poprawili” ten wykres, ponieważ teraz nie możemy zobaczyć, co dokładnie się wydarzyło i o której dokładnie godzinie, przez co ta „korekta” jest fałszowaniem dowodów.

Więc następnym razem zróbcie zrzuty ekranu, najlepiej na 1 minutowych świecach lub nawet 1 sekundzie, i pingujcie je do nas, ponieważ teraz musimy zgadnąć, co się stało”. – napisali reporterzy Trustnodes.

Co takiego zauważono? Otóż CZ opublikował swój tweet w niedzielę o 8 rano naszego czasu, natomiast przywołany przez niego zrzut ekranu wskazuje godzinę 1:54.

Pojawiły się domniemania, że chodzi o godzinę wg czasu szanghajskiego. Odpowiada ona mniej więcej godzinie 8 rano w Polsce. Analitycy zaznaczają, że CZ mógł zrobić screenshot tuż przed opublikowaniem tweeta. Prawdopodobne jest też, że CZ znajdował się w wówczas właśnie w Chinach.

Trustnodes kontynuuje wywód:

„Jest prawdopodobne, że przed wysłaniem tego tweeta był bardzo zajęty rozwiązywaniem bieżącej sytuacji lub przynajmniej zastanawianiem się, co dokładnie się stało. Przed przeprowadzeniem pełnego śledztwa nie można też wykluczyć włamania, hacku”.

O co zatem chodzi?

Tak przyjęty tok rozumowania prowadzi do tego, żeby założyć, że bitcoin kosztował 100 000 USD na Binance jeszcze przed wczorajszymi spadkami z ok. 06:30 rano naszego czasu:

Oprócz załamania ceny na BTC, doszło do tego również na wykresie ethereum, które osiągnęło prawie 420 USD. Cała sytuacja była „szybką akcją”, nie trwającą dłużej niż 5 minut. Po 10-ciu zaś było już po wszystkim.

Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty, to, co się stało, wydaje się być dość oczywiste. Ktoś wyczyścił portfel order book aż do 100 000 USD. W konsekwencji wielu rzuciło się, by dać temu hojnemu wielorybowi swoje monety. Potem wszystko wróciło do normy, a ethereum zbliża się do wyższego poziomu, który wynosi obecnie 380 USD.

bitcoin 100 000 USD
wykres ETH USD od TradingView

Zastanawiający jest również kierunek, w którym doszło do „flash-crashu”. W końcu wyczyścił on order booka w górę, a nie w dół.Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze