Bitcoin i Ethereum | Rzecz o fraktalu, czyli razem w stronę księżyca?

Bitcoin znacznie wyprzedził Ethereum, jeżeli chodzi o impet wzrostów w ostatnim miesiącu. W ciągu ostatnich 30 dni BTC zyskał około 50%, podczas gdy ETH wzrosło „zaledwie” o 20-30%. Jakkolwiek, rzecz jasna, taki wymiar price action nie jest wcale zły, tak widać, że Chociaż nie ma z tego niczego, z czego można by kpić, jasne jest, że między wynikami bitcoina a altcoinów powstał pewien rodzaj dywergencji…

Niektórzy analitycy uważają, że ta właśnie luka zostanie zamknięta w nadchodzących miesiącach. Dlaczego? W obozie Ethereum mowa o coraz większej liczbie trendów technicznych oraz przesłanek o charakterze fundamentalnym…

Bitcoinowe fraktale a wzrosty Ethereum?

Niejaki HornHairs udostępnił wykres, który pokazuje zmiany ceny bitcoin w ciągu ostatnich kilku lat w stosunku do wykresu cen Ethereum. Widać na nich wyraźnie, że doszło ro dywergencji (rozbieżności). Poziom, na którym znajduje się ETH plasuje się znacznie poniżej rekordowego poziomu w stosunku do BTC.

bitcoin ethereum
Wykres zmian cen BTC w ciągu ostatnich kilku lat z analizą fraktali na wykresie ETH w tym samym przedziale czasowym; żródło: HornHairs

Powyższa analiza sugeruje, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach Ethereum może gwałtownie rosnąć, próbując dogonić Bitcoin. W porównaniu do BTC, ETH jest o około 20% od swojego rekordowego poziomu. Osiągnięcie podobnego poziomu cenowego przez czołowy altcoin wiąże się z koniecznością odzyskania co najmniej 1000 USD. To zaś stanowi ponad 100% obecnej ceny.

Istnieją również sygnały wskazujące na to, że dominacja Bitcoina może wkrótce spaść. W takich warunkach możliwe mogłoby stać się rozegranie przez ETH znacznie silniejszego ruchu w górę. Historia świadkiem, że rajd altcoinów przyniósłby Ethereum szczególny wymiar korzyści.

Silna akumulacja ETH

Grayscale odnotował mocny tydzień w zakresie zakupów instytucjonalnych Ethereum na początku tego miesiąca. Firma poinformowała również całkiem niedawno, że obecnie zarządza ETH o wartości ponad 1 miliarda USD, co jest gwałtownym wzrostem w porównaniu z sytuacją sprzed kilku miesięcy.

„KAMIEŃ MILOWY: Grayscale #Ethereum Trust właśnie osiągnęła 1 miliard dolarów AUM [Assets Under Management – przyp. red] Jako pierwszy produkt inwestycyjny $ ETH notowany na giełdzie w USA i drugi produkt inwestycyjny w walucie cyfrowej, który stał się spółką raportującą SEC, jesteśmy dumni z dotychczasowych wyników”.

Przypomnijmy, że kolejnym czynnikiem pro wzrostowym ma być dla Ethereum zmiana modelu konsensusu sieci. Użytkownicy ETH2 mogą zarabiać ETH, uruchamiając węzeł walidacyjny, który zastępuje pracę, którą wykonywali dotychczas górnicy.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze