Bitcoin Futures | W najbliższy piątek wygasają kontrakty i opcje warte 33 000 BTC

7 432

Liczba otwartych pozycji na kontraktach i opcjach na kontrakty Bitcoin Futures osiągnęła w ostatnich tygodniach rekordowy poziom. Już w najbliższy piątek (29-05) wygaśnie więcej, niż 50% aktualnie otwartych pozycji.

Kontrakty futures i opcje pozostają otwarte do daty zamknięcia. Ta data wymaga od traderów zakupu lub sprzedaży bitcoinów w cenie, po której kontrakt został zawarty. W ten piątek zamyka się równowartość 33 000 BTC w otwartych zleceniach. Ich wolumen stanowi około połowy wszystkich otwartych pozycji zarówno na rynku opcji, jak i kontraktów terminowych na bitcoina.

źródło: Skew

Zamknięcie tak dużej liczby pozycji przywróci poziom całkowitego wymiaru otwartych kontraktów do poziomów sprzed miesiąca. W ostatnich tygodniach zainteresowanie rynkiem kontraktów terminowych na kryptowalutę podwoiło się. Inwestorzy stawiają na znaczne zmiany cen.

Choć nadchodze wygaśnięcie kontraktów wiąże się ze znacznym zwiększeniem aktywności rynku nie oznacza wcale, że stanowi zapowiedź zmian ceny bitcoina. Dane historyczne pokazują wyraźnie, że w dotychczasowych przypadkach dużych zmian wolumenu kontraktów, efektem końcowym był zalew pozycji krótkich. Jak będzie tym razem?

Wpis, który może Was zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze