Bitcoin | Coraz bliżej dna…?

Cena bitcoina „odpowiedziała” na zarzuty CFTC wobec BitMEX, tracąc 300 USD wartości w ciągu jednego dnia. Podczas gdy oczekiwane korekty stały się dla wielu niemałym zaskoczeniem, cena BTC wkrótce się ustabilizowała. To jednak nie wszystko. Liczba otwartych pozycji na czołowych giełdach instrumentów pochodnych osiągnęła nowe minima. Chociaż trudno jest przewidzieć, co dalej z ceną BTC, wiele obecnie wskazuje na to, że aktywo powoli się wykrwawia.

Inwestorzy detaliczni księgują zyski

Wydaje się, że inwestorzy detaliczni są obecnie liderami w sprzedaży i sprzedają w niewielkich ilościach.

źródło: whalemap.io

Obserwując wykres NET MPL z whalemap.io można przyjąć, że inwestorzy detaliczni sprzedają z zyskiem. Jeszcze w styczniu 2019 r., kiedy większość sprzedawców księgowała straty, cena kryptowaluty spadła jeszcze bardziej, zanim odzyskała równowagę w czerwcu 2019 r. Taki ruch na wykresach BTC i pytanie, co czeka kryptowalutę, było przedmiotem niedawnej debaty z udziałem popularnego tradera i analityka, piszącego pod pseudonimem Bitcoin Jack:

źródło: Twitter

Interesujące ruchy hodlerów

Bitcoin Jack skomentował powolny spadek cen bitcoina, dodając, że chociaż niekoniecznie jest to scenariusz wzrostowy. Niedźwiedzie prognozy również nie są uzasadnione. To stwierdzenie zostało oparte na uzasadnieniu, że wszystko, co spada na wykresie, pozostawia miejsce na strukturę naprawczą. Wczoraj miało miejsce sporo interesujących ruchów. Pokazuje je mapa wydanych BTC od whalemap.io.

źródło: whalemap.io

Czerwone koła na wykresie wskazują datę nabycia BTC. Jak widać, wysoki odsetek sprzedanego wczoraj bitcoina został rozrzucony na osi czasu 2018-2019. Najbardziej znamienną sprzedażą był Bitcoin zakupiony na poziomie 17 000 USD i sprzedany za 10 500 USD. HODLer trzymał krypto-aktywa przez prawie dwa lata i sprzedał je, gdy cena spadła o 300 USD. Czy wszystko jest w porządku?

Rynek kryptowalutowy kształtuje wyraźny trend cenowy. Podobne akcje cenowe powtarzają się na wykresach od maja 2020 r. Liczba wypłat z giełd rośnie, a depozytów spada. HODL-erzy z 2018 roku sprzedają BTC z prawie 40% stratą, prognozowanym sygnałem wydaje się odwrócenie trendu. Trudno jednak ocenić, kiedy trend się odwróci. Istnieje możliwość, że zbliżamy się do tego momentu, jako że cena bitcoina jest coraz bliższa poziomu 8,1 tys. USD (Bitcoin Fair Value).

Czy bitcoin może zaskoczyć nas wszystkich dynamicznym pogłębieniem spadków?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze