Bitcoin coraz bardziej gotowy na 100 000 USD

7 710

Wysoka zmienność nie jest na rynku kryptowalut niczym dziwnym ani nowym. Ostatnie miesiące były jednak szczególnie szalone. W porównaniu z innymi aktywami, na przykład tradycyjnym rynkiem akcji, czynnik zmienności dla BTC jest – można by powiedzieć – ogromny.

Młodość musi się wyszumieć

Powodem wysokiej zmienności wydaje się być w dużej mierze młody wiek rynku aktywów cyfrowych w porównaniu do innych, znanych form narzędzi inwestycyjnych czy walut. Rezultatem tej „młodości” jest duża zmienność. Jak pokazują poniższe dane, entuzjaści BTC nie tracą bynajmniej z tego powodu rezonu, który nacechowany jest wysokim sentymentem wzrostowym.

Mike McGlone z Bloomberg Intelligence wyraził opinię, że BTC utrzyma zwyżkową dynamikę w przyszłym roku, niezależnie od tymczasowej korekty cen. Ocenił, że BTC „prawdopodobnie napotka opór na poziomie 100 000 USD, a 50 000 USD będzie stanowił wsparcie”.

bitcoin 1
źródło: link

W tweecie McGlone’a czytamy:

„Bitcoin zbliża się do 2022 roku z zamiarem kontynuacji hossy. Powstająca technologia/aktywo doświadcza coraz większej adopcji w towarzystwie spadku podaży i wykazuje oznaki dojrzewania.”

W jednej ze swoich wcześniejszych analiz, McGlone określił (prognozowany w perspektywie nadchodzących lat) cel bitcoina na 100 000 USD. Zauważył, że każda korekta ceny jest krótkoterminowa i buduje fundament do dalszego wzrostu.

Co z tą zmiennością?

Zmienność bitcoina jest około 7 razy wyższa niż S&P500. Ruch o 12% w BTC odpowiadałby ruchowi o 1,7% w SPY.

źródło: link

Aktywa cyfrowe zdają się mieć w kontekście zmienności ogromną przewagę nad akcjami. Lark Davis podkreślił, że wysoka zmienność będzie stanowić nieodłaczny element przyszłego price action BTC:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze