Bitcoin: A jeśli rynek zmierza w zupełnie innym kierunku…?

Przedłużająca się konsolidacja ceny BTC robi swoje. Wzmaga napięcie i stawia znaki zapytania odnośnie kierunku, w którym pójdzie cena. Pozytywne dane-on chain nie znalazły, jak dotąd, odzwierciedlenia w sytuacji na wykresie… Jakie jest zatem prawdopodobieństwo korekty i co wspólnego mają z tym adresy bitcoinowych wielorybów?

Czy wieloryby ładują torby przed spadkami?

bitcoin santiment
źródło: Santiment

Według danych Santiment, wymiar bitcoinowych milionerów, którzy maja na swoich adresach zaparkowane od 100 do 10 000 BTC nadal rośnie. Po 21 maja zasoby tych adresów wielorybów wzrosły łącznie o 100 000 BTC .

Teraz, podczas gdy z zewnątrz wygląda to na sygnał pro-wzrostowy, oddalenie perspektywy spojrzenia na wykres pozwala wyciągnąć o wiele dalej idące wnioski.

bitcoin santiment 2
źródło: Santiment

Liczba adresów zasobnych w 100 do 10 000 BTC rosła historycznie, nie bacząc na ogólny sentyment rynku. W międzyczasie miały miejsce niewielkie spadki, aczkolwiek wieloryby nadal trzymały swoje kryptowaluty przez znacznie dłuższy okres, który zdołał objąć wiele cykli rynkowych.

Twierdzenie, że obecny wzrost wymiaru akumulacji bitcoina na największych adresach zwiększa prawdopodobieństwo wzrostu ceny, może okazać się nie tylko przedwczesne, ale i całkowicie błędne.

Czy adresy wielorybów powodują większy chaos?

Podczas gdy powyższa narracja wciąż pozostaje niepewna zarówno w przypadku byczego, jak i niedźwiedziego scenariusza, według Ki-Young Ju wieloryby konsekwentnie deponują BTC na portfele giełdowe.

bitcoin cryptoquant
źródło: CryptoQuant

Według dyrektora generalnego CryptoQuant, 72MA whale ratio utrzymuje się od jakiegoś czasu stale powyżej 85%. Historycznie rzecz biorąc, taki układ danych stanowił preludium dla spadków.

Jednym z głównych, zwyżkowych poziomów wsparcia, które zaobserwowano podczas okresu spadku cen, było to, że od 3 maja bitcoin pozytywnie zamknął swoją pozycję cenową powyżej 34 500 USD. W zeszłym tygodniu zamknął się jednak poniżej, a bieżący tydzień również zbliża się do zamknięcia poniżej 34 500 USD.

Z perspektywy momentum jest to strukturalnie zła sytuacja, ponieważ wolumeny byłyby zwykle zapełnione w pulach płynności po obydwu stronach płotu. Im dalszy spadek wartości BTC będzie większy, tym większy napływ kapitału odczują pule płynności, a ryzyko kolejnych obniżek ceny znacząco wzrośnie.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze