Bitcoin | 100 milionów dolarów w likwidacjach w ciągu jednej godziny

17 693

Bitcoin zaliczył kolejny spadek ceny, który w ciągu zaledwie jednej godziny pociągnął za sobą likwidacje w wymiarze przekraczającym 100 milionów dolarów.

Cena króla kryptowalut znowu spada. Tym razem do poziomu 33 000 USD. Zejście do nowego, sześciomiesięcznego minimum, spowodowało dużo bólu dla zbyt lewarowanych traderów.

źródło: link

Nie dalej jak wczoraj bitcoin próbował jeszcze utrzymać się powyżej 35 000 USD. Byki przegrały jednak bitwę z niedźwiedziami, kiedy w ciągu nieco ponad jednej godziny cena BTC zanurkowała o kolejne 2000 USD. Skutkiem tego spadku okazało się sięgnięcie do poziomu miminum, które rynek BTC/USD wyznaczył na koniec lipca ubiegłego roku na poziomie 33 000 dolarów.

Sytuacja na rynku kryptowalut alternatywnych i tokenów nie jest bynajmniej lepsza. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cena ETH spadła do 2250 USD. Binance Coin, Solana, Cardano, Polkadot, Avalanche, Shiba Inu i wiele innych spadły procentowo o dwucyfrowe wartości.

W takich warunkach naturalnym wydaje się fakt zwiększonego wymiaru likwidacji nadmiernie zlewarowanych pozycji traderskich. Dane Coinglass pokazują, że w ciągu ostatnich 24 godzin likwidacje sięgnęły blisko 350 milionów dolarów.

W ciągu ostatniego dnia, „zlikwidowanych” zostało ponad 100 000 traderów, a największe zlecenie likwidacji miało miejsce na Bitmex i opiewało na 6 milionów dolarów.

Warto zaznaczyć, że cena bitcoina przekroczyła w ubiegły czwartek 43 000 USD. Oznacza to, że tylko w ciągu ostatnich czterech dni, cena króla kryptowalut straciła ponad 10 000 USD (23%).

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze