Biden, 3 biliony USD stymulacji gospodarki USA i bitcoin

17 007

Plany administracji Bidena, aby zalać gospodarkę USA kolejnymi bilionami dolarów, może rozpalić kolejny etap hossy Bitcoin (BTC). Coraz więcej inwestorów szuka schronienia przed dewaluacją dolara amerykańskiego.

Axios, serwis informacyjny z Arlington, poinformował, że Joe Biden zwrócił się do Kongresu o przekazanie Amerykanom 2000 dolarów w postaci impulsu stymulacyjnego nastawionego na pomoc w celu zrównoważenia efektów ekonomicznych pandemii Covid-19. Joe Biden zaproponował również 3 biliony dolarów w ramach pakietu podatkowo – infrastrukturalnego pod nazwą „Build Back Better”.

„Podjęcie natychmiastowych działań pomoże gospodarce”

Po opublikowaniu piątkowego raportu o zatrudnieniu Biden ponowił swój apel o bardziej bezpośrednią pomoc dla Amerykanów. Wspomniany raport o stanie zatrudnienia za grudzień 2020, wykazał utratę 140 000 stanowisk pracy.

„Badania ekonomiczne potwierdzają, że w warunkach takich jak dzisiejszy kryzys, zwłaszcza przy tak niskich stopach procentowych, podjęcie natychmiastowych działań – nawet przy finansowaniu deficytu – pomoże gospodarce.”

Nowa fala bodźców stymulacyjnych katalizatorem dalszych wzrostów BTC?

Czy nowa fala bodźców może być kolejnym katalizatorem dla Bitcoina? Było nie było, coraz więcej pieniędzy zalewa rynek i wpływa na ceny aktywów.

Bodźce stymulacyjne nie były też obce Donaldowi Trumpowi. W czasie jego prezydentury Stany Zjednoczone przyjęły w marcu historyczną ustawę stymulacyjną w wysokości 2 bilionów dolarów. Trump podpisał również w zeszłym miesiącu pakiet pomocy w wysokości 900 miliardów dolarów.

Polityka zwiększania inflacji przez rząd federalny zbiegła się w czasie z rekordową interwencją Rezerwy Federalnej, która w 2020 r. przeznaczyła biliony dolarów na walkę z kryzysem płynności.

bilans Rezerwy Federalnej; źródło: Fred

Narracja wokół BTC jest taka, że ​​jest zabezpieczeniem przed inflacją. Potwierdza to nie tylko historia performance’u bitcoina w ciągu ostatnich 11 lat, ale także nowa fala instytucjonalnych pieniędzy wchodzących na rynek. Instytucje kupują bitcoiny w jasnym celu i mogą pewnego dnia stać się „mega HODLerami” w branży.

Narracja dotycząca cyfrowego złota była jednym z największych katalizatorów nakierowania zainteresowania instytucji na BTC. Ta narracja pomogła podsycić 300-procentowy wzrost króla kryptowalut w 2020 roku i ponad dwukrotny wzrost ceny w ciągu ostatnich trzech tygodni. Tendencja ta może się nasilić w 2021 r., jeśli siła nabywcza dolara będzie nadal spadać.

Nawet JPMorgan Chase przyznał, że bitcoin przejmuje udział w rynku od złota, tradycyjnego aktywa bezpiecznej przystani. W piątek jeden bitcoin był wart więcej niż 22 uncje złota, co stanowi nowy rekord wszech czasów.

złoto kontra bitcoin; źródło: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze