Bitcoin spadł o 2400 USD w ciągu jednej minuty

23 282

Bitcoin spadł o około 2000 € (2400 USD) w ciągu jednej minuty na parze BTC / EUR na jednej z największych giełd kryptowalut – Bitstamp.

Flash crash BTC na Bitstamp miał miejsce o godzinie 11:44 naszego czasu. Kurs kryptowaluty spadł z 15 200 do 13 100 EUR przy wolumenie 757 BTC o wartości 13,5 mln USD.

Ruchem kolejnej świecy kurs BTC wrócił natychmiast do poprzedniej ceny. Dokładnie minutę później, właściciela zmieniło 86 bitcoinów (1,5 miliona dolarów) w cenie 15 200 euro.

bitcoin spadł
Bitcoin w parze do EUR spadł na Bitstamp o 2000 € w ciągu jednej minuty

Bitcoin spadł da Bitstamp o 2400 USD | Co na to giełda?

Poproszony o komentarz, rzecznik Bitstamp powiedział:

„Niestety nie możemy udzielić żadnych informacji. Ceny na naszej platformie są ustalane przez rynkowe siły popytu i podaży, które są poza naszą kontrolą i wpływem”.

Trudno z pewnością stwierdzić, co dokładnie wydarzyło się dziś na Bitstamp. Niewykluczone, że był to po prostu fat finger. To rodzaj błędu podczas wprowadzania danych na klawiaturze lub błędne kliknięcie myszą na rynkach finansowych, takich jak giełda lub rynek walutowy. W wyniku tego błędu, zlecenie kupna lub sprzedaży jest o wiele większe niż zamierzono. Do załamania ceny mogła doprowadzić również usterka na samej giełdzie.

Para BTC/EUR na Bitstamp jest dość płynna. Na giełdzie procesuje się transakcje w wymiarze około 55 milionów dolarów dziennie. Być może Bitstamp nie miał wystarczającej liczby botów, które mogłyby obsłużyć zlecenie. Powstaje pytanie o to, czy giełda posiada wystarczającą liczbę elementów sterujących, aby zabezpieczyć się przed ponownym, przypadkowym poślizgiem tego rodzaju.

Tak czy inaczej 700 bitcoinów wystarczyło, aby znacznie przesunąć cenę, aczkolwiek tylko na kilka sekund…

Kryptowalutowy flash-crash? Przeczytaj więcej:

  • https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin/flash-crash-czyli-ciemne-chmury-nad-bitcoinem/
  • https://bithub.pl/kryptowaluty/bitcoin/bitcoin-kosztowal-100-000-usd-na-binance/
  • https://bithub.pl/wiadomosci/42-000-btc-za-018-usd-na-coinbase-pro/
  • https://bithub.pl/wiadomosci/czy-flash-crash-na-xrp-moze-okazac-sie-trejdem-zycia-galeria-kryptowalutowych-katastrof-cenowych/

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze