Bitcoin | Panika (nie)wskazana?

Ostatnie doniesienia z Chin na temat wydobywania i handlu bitcoinami wywołały strach wśród lokalnych traderów i górników. Od chwili pojawienia się doniesień w tej sprawie, USDT doświadczyło znacznej wyprzedaży w stosunku do chińskiego juana.

Retrospekcja

Chińska Rada Państwa, centralny organ rządu tego kraju, opublikowała protokół z posiedzenia, które odbyło się 21 maja, którego gospodarzem był Komitet Rozwoju Stabilności Finansowej. Na spotkaniu przedstawiono uwagi na temat „rozprawienia się z wydobyciem bitcoinów i działalności handlowej” w ramach działań komitetu mających na celu zapobieganie ryzykom finansowym.

Jest to pierwszy znany przypadek, w którym komentarze dotyczące wydobywania i handlu bitcoinami zostały podniesione na posiedzeniu komitetu Rady Państwa jako sygnał najwyższego szczebla. Czas pokaże, czy i w jaki sposób założenia komentarza zostaną zrealizowane i w jakim zakresie. Wygląda jednak na to, że ta wiadomość wystraszyła lokalnych inwestorów nie na żarty.

USDTa rynki OTC

W godzinę po 22:00 czasu lokalnego HT, OKB i BNB, tokeny giełdowe Huobi, OKEx i Binance, obsługujący chińskich traderów kryptowalut, spadły odpowiednio o 17%, 19% i 10%. W następnych dniach spadek jeszcze się pogłębił. W międzyczasie, wkrótce po doniesieniach, BTC i ETH spadły o około10%, aczkolwiek od tego czasu powróciły do ​​odpowiednio około 37 000 i 2300 USD.

Co więcej, w ciągu kilku godzin po tym, jak wiadomości z Chin dotarły do ​​mediów głównego nurtu, kurs wymiany USDT względem renminbi OTC zaczął spadać do zauważalnej, ujemnej premii w porównaniu z kursem wymiany między renminbi a dolarem.

Oznacza to, że lokalni traderzy, w tym górnicy, kumulują rosnącą liczbę zleceń na upłynnienie ich USDT na chińskim juanie za pośrednictwem OTC w związku z niepewnością wyrażoną w komentarzach na posiedzeniu Rady Państwa.

Czas pakować walizki?

Dovey Wan, założycielka Primitive Ventures, powiedziała na Twitterze, że „zna kilku dużych górników, którzy w ciągu ostatnich 6 godzin sprzedali swoje zasoby na rynku, sprzedawali bezlitośnie i chwytali się wszystkich możliwych sposobów i kanałów, aby to zrealizować.”

Notowania real time 1 USDT przez platformy OTC Huobi, OKEx i Binance wynoszą obecnie 6,33 juana, ale spadły z poziomu 6,5 juana przed pojawieniem się wiadomości do 6,2 juana około północy (w sobotę czasu chińskiego). Obecnie kurs wymiany za 1 USD wynosi około 6,44 juana.

Dane blockchain pokazują tymczasem, że hash rate powiązane z głównymi pulami wydobywania bitcoinów odnotowały niewielkie lub umiarkowane spadki w ciągu 24 godzin od momentu upublicznienia doniesień. Pula wydobywcza bitcoinów Huobi odnotowała jednak w tym czasie ogromny spadek o 29%. Ogólnie rzecz biorąc, od zeszłego tygodnia nastąpił znaczny spadek hash rate sieci Bitcoin.

pule bitcoin
źródło: BTC.com, 23 maj, godz. 6:20


Implikacje nowego, chińskiego „banu” bitcoina

Czwartkowe posiedzenie prowadził wicepremier Chin Liu He, który jest uważany za prawą rękę prezydenta Chin Xi Jinpinga. Liu był również znany z tego, że przez lata przewodził grupie chińskich delegatów podczas rozmów handlowych z administracją Trumpa.

Na podstawie notatek ze spotkania Komitet określił trzy obszary, na których należy się skupić: „upewnić się, że sektor finansowy lepiej służy gospodarce”, „zobowiązać się do zapobiegania ryzyku finansowemu” oraz „kontynuować pogłębianie reform”.

Oprócz rozprawienia się z wydobyciem i handlem bitcoinami, w części „zapobieganie ryzyku finansowemu” wymieniono inne priorytety, takie jak zmniejszenie ryzyka kredytowego, egzekwowanie regulacji dotyczących działalności finansowej firm, utrzymanie stabilności rynku akcji, długu i rynku walutowego, m.in. inne.

Uwagi zgłoszone na posiedzeniu nie stanowią formalnego zarządzenia ani też zestawu przepisów. Aby je wykonać, potrzebne są bardziej konkretne zasady określające, które agencje rządowe miałyby przewodzić ich egzekwowaniu.

Komentarze na temat wydobywania bitcoinów pojawiają się w czasie, gdy Chiny zwiększają wysiłki w celu osiągnięcia misji neutralności węglowej, które Xi zapowiedział już jakiś czas temu.

W tym kontekście grupa naukowców z chińskich uniwersytetów opublikowała artykuł badawczy w którym stwierdzono, że wydobywanie bitcoinów będzie poważnym zagrożeniem dla chińskiej misji neutralności węglowej, jeśli będzie procesowane bez odpowiedniej interwencji politycznej.

Na chwilę przygotowywania niniejszej publikacji, żadna z większych działalności wydobywczych bitcoinów w Chinach, z wyjątkiem B.Top, wspólnej usługi górniczej i pośrednictwa w zakresie sprzętu w ramach chińskiej puli wydobywczej BTC.top, nie dokonała publicznie żadnych natychmiastowych zmian natury biznesowej w obliczu omawianych doniesień.

Jiang Zhuo’er, założyciel i dyrektor generalny BTC.top, powiedział, że jego firma przestanie obsługiwać klientów z Chin kontynentalnych:

„Firma B.TOP nie otrzymała żadnych wymogów regulacyjnych od powiązanych agencji rządowych. Biorąc jednak pod uwagę najnowszy sygnał regulacyjny oraz fakt, że działalność B.TOP w Chinach kontynentalnych stanowi niewielką część naszej […] działalności wydobywczej, nie ma potrzeby dalszego oferowania pośrednictwa górniczego. obsługi klientów z Chin kontynentalnych i podjęcia dodatkowego ryzyka regulacyjnego” – oświadczył Jiang.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze