Bitcoin „nawet 400 000 USD”, aczkolwiek „górą będą altcoiny”

CIO i współzałożyciel BlockTower Capital Ari Paul uważa, że w ciągu najbliższych dwóch lat bitcoin może potencjalnie odnotować ponad 10-krotny wzrost.

Dyrektor blockchainowej firmy inwestycyjnej poinformował swoich 149 000 obserwujących na Twitterze, że bitcoinowa hossa może potrwać, jego zdaniem, do końca 2022 r. W czasie jej trwania, cena bitcoina miałaby wzrosnąć między 153% a 915%, licząc od poziomu ceny 39 400 USD aktualnej w chwili publikacji tweeta.

„Jeśli chodzi o czas, przypuszczam, że mamy 9-22 miesiące. W kontekście ceny – przypuszczam, że BTC kończy hossę między 100 000 a 400 000 USD”.

„Górą będą altcoiny”

W wywiadzie dla Real Vision z bitcoinowym bykiem Raoulem Palem, Paul wyjaśnia, że ​​chociaż od dłuższego czasu jest optymistą odnośnie BTC to wierzy, że w nadchodzących miesiącach górą będą altcoiny:

„Jeśli więc ta hossa będzie przypominać te, które miały miejsce przed nią, a myślę, że tak będzie, w ostatniej trzeciej rundy hossy, ogólnie wszystkie monety prawdopodobnie osiągną lepsze wyniki niż bitcoin. I to się zdarzało za każdym razem w przeszłości. […] Stopień tolerancji inwestorów na ryzyko rośnie.

Jest w tym element chciwości. Zarabiają bardzo dużo – Bitcoin rośnie 5x, ludzie są teraz bogaci. Szukają kolejnych 5x. Ludziom wydaje się, że bitcoin może im już nie dać aż tyle. Zaczynasz więc wybierać zasoby niższej jakości, dążąc do tego samego szczytu”.

Wypatrując ostatniej fazy cyklu…

Jeśli chodzi o czas na szczyt hossy, Ari Paul szuka oznak skrajnej chciwości:

„Będę obserwował: wzrosty napędzane przez traderów detalicznych z dużą dźwignią finansową, całkowita dźwignia w ekosystemie na niebotycznym poziomie…

Czas na osiągnięcie szczytów na rynku jest wyjątkowo trudny. Mało kto jest w tym dobry. Myślę, że bardzo możliwe jest zidentyfikowanie […] ogólnej, ostatniej fazy cyklu. Wyzwanie polega na tym, że ta faza może trwać rok (chociaż jest to mało prawdopodobne), a BTC może w tym czasie wzrosnąć o 300%”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze