Bitcoin melduje się poniżej linii paraboli | 15 500 USD jako kluczowy poziom?

Bitcoin spadł poniżej linii paraboli, ale inwestorzy nie wzywają jeszcze do dużej korekty.

W weekend wielu traderów wskazało, że cena Bitcoina (BTC) przełamała paraboliczny trend wzrostowy, który rozpoczął się we wrześniu.

Bitcoin nadal może doświadczyć silnego odbicia po tygodniowym zamknięciu pod warunkiem, jeśli wzrost będzie kontynuowany. Kurs kryptowaluty musiałby jednak szybko wrócić do zakresu paraboli lub zaryzykować potencjalną korektę w dół.

15 500 USD jako kluczowy poziom do utrzymania kursu byka

Od początku września Bitcoin stale rośnie, bez większych korekt. Zazwyczaj podczas trendów byka BTC historycznie odnotowywał 20% do 30% spadków. Istnieje możliwość, że nastąpi duże cofnięcie, jeśli BTC nie wejdzie ponownie w parabolę.

Zgodnie z 12-godzinnym wykresem cen Bitcoin udostępnionym przez pseudonimowego tradera „Altcoin Psycho”, BTC jest aktualnie poza zakresem 2-miesięcznego, parabolicznego wzrostu.

Trend niekoniecznie wskazuje, że BTC doświadczy głębokiej korekty w najbliższym czasie. Oznacza raczej, że trend może się ukształtować w czasie, gdy temperatura na rynku zacznie się ochładzać.

parabola bitcoin
źródło: tutaj

Bitcoin okiem Bollingera i kilku inych

John Bollinger stwierdził, że BTC prawdopodobnie wycofa się lub skonsoliduje. Biorąc pod uwagę, że kurs unosi się na szczycie wstęg Bollingera – unosi się na wykupionym terytorium.

Zawsze jednak istnieje możliwość, że BTC może doświadczyć kolejnych wzrostów w najbliższym czasie w innej strukturze technicznej. Przełamanie parabolicznego trendu wzrostowego oznacza po prostu, że na rynku pojawi się nowa struktura. Nie wiadomo, czy oznacza to pojawienie się trendu spadkowego, czy też szerszego wzrostu.

Michael van de Poppe uważa natomiast, że w aktualnej sytuacji kluczowym poziomem jest 15 500 USD.:

„Rynek ogólnie jest na rozdrożu. Zejście poniżej 15 500 USD i zakładam, że zobaczymy korektę na rynkach z BTC do 13 000 USD lub niżej”.

Analitycy techniczni są na ogół ostrożni w przewidywaniu wyraźnego krótkoterminowego kierunku ze względu na niepewność na rynku. Istnieją duże szanse, że BTC może albo stale rosnąć, albo obserwować znaczny spadek cen.

Jeśli jednak Bitcoin spadnie poniżej 15 500 USD, oznaczałoby to, że prawdopodobieństwo testowania niskich poziomów wsparcia BTC jest wysokie.

Na wykresie tygodniowym, dwie kluczowe krótkoterminowe średnie kroczące (MA) wynoszą 13 967 USD i 12390 USD. Chociaż wykres tygodniowy nie musi wracać do MA, w poprzednich cyklach byków zdarzały się przypadki, w których wykres tygodniowy ponownie sprawdzał niższe MA.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze