Bitcoin czy złoto? Ta instytucja dokonała już wyboru…

Czy inwestorzy powinni kupić złoto, czy zamiast tego wybrać kryptowaluty, które w ciągu ostatniego roku zyskały uznanie ze strony instytucji z tradycyjnych rynków finansowych? Tego rodzaju dylematu wyzbyła się SkyBridge Capital, która w tej kwestii deklaruje się dosyć jasno.

Bitcoin, Ethereum i inne z pierwszej dziesiątki najlepszych aktywów cyfrowych pod względem kapitalizacji rynkowej wywołały ostatnio spore zamieszanie na rynku. Wiele osób / firm dołaczyło do pociągu o pseudonimie „krypto”, zanim pojawiło się FOMO. W tym samym czasie złoto w większości trwało w trendzie bocznym.

Oto wyniki pod względem wydajności od halvingu, BTC +347%; SP500 +43,6% ; Złoto +10,1%

Mimo powyższego, społeczność wydaje się pozostawać podzielona. Według najnowszych doniesień z obozu Bloomberga, Troy Gayeski, dyrektor ds. inwestycji i starszy menedżer portfela w SkyBridge Capital, wyraził swoje poparcie dla bitcoina dosyć klarownie:

„Będziemy trzymać się Bitcoina i kryptowalut, ponieważ uważamy, że przed nim więcej wzrostów. Chociaż istnieje większa zmienność, z tego samego fenomenu można wycisnąć nieco więcej soku niż ze złota”.

Gayeski dodał, że „alternatywy FIAT”, czy to bitcoin, czy złoto, „…są teraz w znacznie lepszym miejscu, aby poradzić sobie z ewentualnym spadkiem i stopniowym spowolnieniem wzrostu podaży pieniądza, niż wtedy, gdy osiągały wyższe szczyty po wyższych szczytach.”

Bitcoin osiągnął w kwietniu nowe ATH w pobliżu 65 000 USD, zanim wszedł w tryb korekty, która zniosła cenę kryptowaluty do aktualnych ok. 36 600 dolarów. Złoto namalowało zupełnie inny obraz. Było bliskie popadnięcia w bessę w marcu, aczkolwiek skoczyło w górę, aby odrobić straty od początku roku.

SkyBridge Capital i bitcoin

Zarówno omawiana instytucja, jak i jej założyciel Anthony Scaramucci, niezbyt długo współpracują z First Trust Advisors przy funduszu giełdowym, aby kupować i sprzedawać bitcoin. Pełny nadziei na zatwierdzenie produktu przez SEC, Gayeski stwierdził:

„Jedynym powodem, dla którego istniejemy zawodowo, jest znalezienie interesujących sposobów generowania atrakcyjnych, nieskorelowanych zwrotów, które mają również atrakcyjny profil ryzyko-nagroda. Mieszanka strategii w naszym szerszym portfolio jest wzmocniona przez posiadanie niewielkiej, ale znaczącej pozycji w alternatywach dla walut fiducjarnych, takich jak Bitcoin.”

Dlaczego inwestorzy wybierają Bitcoina zamiast złota?

Teraz obydwie alternatywy dla walut fiducjarnych zapewniają zabezpieczenie przed inflacją. Bitcoin ma jednak wyraźną przewagę nad złotem:

bitcoin złoto
źródło: Twitter

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze