Bitcoin atakuje 14 000 USD!

Bitcoin atakuje 14 000 USD! Po kolejnym wzroście, cena Bitcoina zdołała osiągnąć poziomy, których nie widzieliśmy od stycznia 2018 r.

Po osiągnięciu rocznego maksimum na poziomie około 13 863 USD, największa kryptowaluta na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej przeszła ostrą korektę o prawie 1000 USD, po czym odbiła i ustabilizowała się na poziomie 13281 USD.

Od tego momentu rozpoczął stabilny proces ożywienia, z niewielkimi dziennymi wzrostami, z piątkowym zamknięciem blisko 13680 USD.

Dzisiaj, 31 października, Bitcoin zdołał pobić ten rekord, osiągając wycenę na poziomie 13 950 USD. Oznacza to wzrost o 5% w ciągu ostatnich 24 godzin.

bitcoin 14 000
źródło: TradingView

Bitcoin osiąga nowe szczyty

Bitcoin ma dobrą passę od marca. Właśnie wtedy krach na rynkach finansowych zniwelował wszystkie zyski, jakie BTC osiągnął w ciągu roku, przenosząc kryptowalutę do najniższego poziomu od kwietnia 2019 roku.

Aktualnie kryptowaluta respektuje byczy kanał, który powstał od marca. Jeśli trend się utrzyma, najsolidniejsze wsparcie na kanale może wynieść blisko 11500 USD ze znacznym oporem powyżej 14500 USD. To poziom, którego bitcoin nie doświadczył od początku 2018 r., kiedy rozpoczęła się bessa po pęknięciu bańki w 2017 r.

Z technicznego punktu widzenia Bitcoin znajduje się w strefie wykupienia. RSI wynosi powyżej 70 punktów, więc zaleca się ostrożność w obliczu możliwej późniejszej wyprzedaży. Sentyment rynkowy i komunikaty dużych instytucji finansowych są obecnie wsparciem dla dalszego wzrostu cen.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze