Binance spaliła BNB warte 792 000 000 USD

5 116

Binance przeprowadziła kolejną fazę spalania, zmniejszając podaż Binance Coin (BNB) o 1,68 miliona monet.

Binance spala 1,68 miliona BNB

BNB zakończył swój pierwszy kwartalny BNB Auto-Burn. Wycofanych z obiegu zostało w sumie 1 684 387,11 BNB. Obejmuje to 6296,305493 BNB, które zostały spalone w ramach programu Pioneer Burn. Oto fakty i liczby dotyczące pierwszego auto-burnu BNB:

  • Całkowita liczba spalonych BNB: 1 684 387,11 BNB
  • Identyfikator transakcji (TXID) do spalania BNB: Wyświetl transakcję
  • BNB spalone z programu Pioneer Burn: 6296.305493 BNB

Warto dodać, że wg obowiązujących cen, blisko 1,7 mln spalonych BNB kosztowałoby (w chwili publikacji) około 792 miliony dolarów.

Firma Binance przypomniała użytkownikom, że zobowiązała się do usunięcia z obiegu połowy całkowitej podaży BNB, czyli 100 milionów z 200 milionów monet, które początkowo stanowiły całkowity wymiar podaży. Wczorajszy burn stanowi 0,84% początkowej podaży Binance.

Spalanie monet, takie jak to, ma na celu zmniejszenie podaży cyfrowego aktywa i utrzymanie jego relatywnie wysokiej ceny w drodze zwiększenia popytu na monety, które znajdują się w obiegu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak „technicznie” odbywa się spalanie cyfrowych monet, przeczytaj poniższy artykuł:

Nowy model automatycznego spalania BNB

Wczorajsze wydarzenie było pierwszym, w ramach którego zastosowano nową formułę „auto-burn”, która automatycznie oblicza liczbę monet na podstawie cen rynkowych i liczby bloków uwolnionych przez Binance Smart Chain.

Ten nowy model ma być bardziej obiektywny niż poprzedni. Dyrektor generalny Binance, Changpeng Zhao, powiedział, że zapewni on „większą autonomię, przejrzystość i przewidywalność”.

Kwoty spalania ustalane były wcześniej na podstawie wykorzystania BNB i przychodów generowanych przez giełdę Binance. 17-ste kwartalne spalanie BNB spowodowało usunięcie z obiegu 1,34 miliona BNB. W innych przypadkach, wymiar spalonych monet zawierał się między 808 000 BNB do 3,6 miliona BNB.

Jaki to ma wpływ na cenę BNB?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, za jeden BNB trzeba było zapłacić 472 dolary. W ciągu ostatnich 7 dni moneta zaliczyła 11% wzrost. Perspektywa minionych 14 dni pokazuje jednak spadek w wymiarze 8%.

Binance Coin (BNB) pozostaje obecnie trzecim co do wielkości aktywem cyfrowym na rynku, z kapitalizacją 78 miliardów dolarów.

bnb cena
źródło: link

źródło grafiki tytułowej: link

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze