Zakaz kryptowalut w Rosji? Rosfinmonitoring: raczej nie.

Rosfinmonitoring, rosyjska agencja wywiadu finansowego, twierdzi, że rosyjscy obywatele i firmy już posiadają kryptowaluty, dlatego całkowity zakaz kryptowalutowy przyniósłby efekt przeciwny do zamierzonego. Jednocześnie regulator popiera zakaz płatności monetami cyfrowymi i ich reklamy.

Rosfinmonitoring: kontrola – tak, zakaz – nie!

Federalna Służba Monitorowania Finansowego Federacji Rosyjskiej (Rosfinmonitoring) popiera przyjęcie surowych zasad dotyczących kryptowalut, zgodnie z koncepcją regulacyjną zatwierdzoną przez rząd, powiedział zastępca dyrektora agencji Herman Neglyad w wywiadzie dla Izwiestii. Jednak urzędnik wskazał również rosyjskiemu dziennikowi, że całkowity zakaz jest mało prawdopodobny, wyjaśniając: „Rozumiemy, że obywatele i osoby prawne już posiadają cyfrową walutę i w takich warunkach wprowadzenie całkowitego zakazu obrotu kryptowalutami przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.”

Rozumiemy, że obywatele i osoby prawne już posiadają cyfrową walutę iw takich warunkach wprowadzenie całkowitego zakazu obrotu kryptowalutami przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.

Neglyad wyjaśnił, że rosyjski organ nadzoru finansowego opowiada się za propozycjami zakazu rozliczeń w kryptowalutach i ich reklamy, jak przewidziano w projekcie ustawy przedłożonej w izbie niższej rosyjskiego parlamentu w listopadzie. Uznaje również potrzebę podnoszenia świadomości na temat natury kryptowaluty jako aktywa wysokiego ryzyka.

Uważamy, że wirtualne aktywa lub waluty cyfrowe powinny być prawnie utożsamiane z własnością, co pociąga za sobą uznanie ich za przedmiot przestępstw” – powiedział również dyrektor wykonawczy. Dodał, że Rosfinmonitoring odnotowuje coraz częstsze wykorzystywanie kryptowalut zarówno do płatności w celach niezgodnych z prawem, jak i do ukrywania lub prania dochodów pochodzących z przestępstw.

Narzędzie do kontroli kryptowalut

Agencja wywiadu finansowego rozwija specjalną usługę analizy kryptowalut o nazwie „Transparent Blockchain”. Pozwala władzom śledzić transfery kryptowalut i identyfikować właścicieli portfeli. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji już korzysta z takiego narzędzia, jak ujawnił w tym tygodniu szef resortu bezpieczeństwa gospodarczego. Więcej o tym kontrowersyjnym narzędziu napisaliśmy w artykule: „MSW Rosji identyfikuje właścicieli kryptowalut„.

Herman Neglyad podkreślił również, że działalność platform świadczących usługi wymiany, transferu i przechowywania wirtualnych aktywów powinna być kontrolowana poprzez rejestrację, licencjonowanie i nadzór. Uważa, że ​​te podmioty powinny być odpowiedzialne za identyfikację klientów i beneficjentów rzeczywistych, przechowywanie danych i zgłaszanie podejrzanych transakcji do Rosfinmonitoring.

Komentarze