Bank Centralny Salwadoru zaprezentował drafty wytycznych dla banków odnośnie BTC

Bank Centralny Salwadoru opublikował wstępne wersje dwóch dokumentów, w których znalazły się wytyczne odnośnie tego, w jaki sposób instytucje finansowe w tym kraju mają obchodzić się z bitcoinem. BTC stanie się oficjalnie środkiem płatniczym w tym kraju już 7 września.

Zaprezentowano drafty dwóch dokumentów

Dokumenty, o których mowa, zostały opublikowane przez Banco Central de Reserva (BCR) 17 sierpnia. Zawarto w nich wytyczne, w jaki sposób banki mają oferować swoim klientom usługi oparte o kryptowalutę.

Pierwszy z nich, zatytułowany „Wytyczne dotyczące autoryzacji działania platformy portfela cyfrowego dla bitcoinów i dolarów”, definiuje BTC jako legalny środek płatniczy zgodnie z niedawno przyjętą ustawą o Bitcoinie, która została przegłosowana przez ustawodawcę Salwadoru 9 czerwca. W myśl tych regulacji, Salwador przyjmie oficjalnie BTC jako legalny środek płatniczy w kraju już od 7 września.

Drugi dokument zatytułowany „Standardy techniczne ułatwiające stosowanie prawa dotyczącego Bitcoin” jest dłuższą i bardziej szczegółową wersją pierwszego dokumentu.

Podstawowe założenia obsługi BTC na salwadorkich banków

Zgodnie z wytycznymi, podmioty finansowe muszą zwrócić się do banku centralnego o oferowanie portfeli cyfrowych. Wnioski muszą szczegółowo określać rodzaj oferowanego produktu i prezentować szczegóły dotyczące rynku docelowego, oceny ryzyka, opłaty dla klientów, postanowień dotyczące edukacji dla klientów oraz procedury składania skarg.

Wszyscy klienci, którzy zechcą skorzystać z bitcoinowych usług oferowanych przez banki, będą musieli poddać się obowiązkowej procedurze weryfikacji Know Your Customer (KYC). Zastosowanie znajdą również pełne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), takie jak monitorowanie i analiza transakcji.

W dokumencie podkreślono, że wymienialność cyfrowego aktywa na walutę FIAT (USD) musi działać również w odwrotnym kierunku. Opłaty z tego tytułu będzie pobierał bank.

Wszystkie bitcoiny posiadane przez banki i firmy muszą być w pełni zabezpieczone w USD. Dolary będą przechowywane w banku centralnym, a BTC u powiernika.

W artykule 29 drugiego dokumentu podkreślono, aby bank lub instytucja finansowa ostrzegała klientów, że bitcoin jest niestabilny, transakcji nie można cofnąć, a utrata kluczy prywatnych będzie równoznaczna z utratą cyfrowych monet.

W przedstawionych dokumentach nie pojawiły się żadne wzmianki w kontekście przepisów dotyczących standardów rachunkowości względem BTC. Nie ma również informacji na temat regulacji rządowych w zakresie kursów wymiany BTC na USD i USD na BTC.

Może Cię zainteresować:

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze