Avalanche kontra Polkadot

7 701

Oto przegląd tego, co wyróżnia Avalanche i Polkadot. Który z tych projektów zwycięży w wyścigu o wyższą kapitalizację rynkową? Czy któryś z nich ma realną szansę wyprzedzić Ethereum?

16 września twórcy Avalanche ujawnili, że zebrali 230 milionów dolarów w ramach sprzedaży AVAX skierowanej do prywatnych inwestorów. Zadeklarowano, że fundusze zostaną wykorzystane do przyspieszenia rozwoju Avalanche w ramach sektora zdecentralizowanych finansów. Sieć aspiruje do zwiększenia skalowalności, zmniejszenia wymiaru opłat transakcyjnych i umożliwienia sprawnej komunikacji między poszczególnymi łańcuchami bloków.

Z drugiej strony, Polkadot – swoisty internet sieci blockchain – nie przestaje zyskiwać na popularności. Ze względu na zdolność do konstytuowania parachainów, deweloperzy nie będą już musieli budować własnych blockchainów od zera. Zamiast tego mogą polegać na istniejącym relay chain i infrastrukturze bezpieczeństwa, którą zapewnia Polkadot.

Obydwa projekty zostały stworzone po to, aby rozwiązać te same problemy związane z opóźnieniami i skalowalnością, które nękają Ethereum a co za tym idzie wysokimi opłatami za gaz. Obecnie większość zastosowań aktywów cyfrowych nadal ogranicza się do spekulacji i handlu. Ze względu na ograniczenia wynikające z samej natury blockchain i obecnej iteracji Ethereum, zarówno Avalanche jak i Polkadot postanowiły sprostać wyżej wymienionym wyzwaniom.

Trudno wskazać w tym względzie zdecydowanego zwycięzcę i przewidzieć, który z nich okaże się lepszym rozwiązaniem w zakresie skalowania. Możliwe jest jednak zagłębienie się w temat i przeanalizowanie podstawowych zasad leżących u podstaw każdego z tych protokołów.

Skalowalność

Avalanche

Avalanche umożliwia aktualnie procesowanie około 4500 transakcji na sekundę. To bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę fakt, że protokół ma dość niskie wymagania sprzętowe w postaci dwóch rdzeni procesora i czterech gigabajtów pamięci. Pojemność walidatora kształtuje się na poziomie ponad 2000 węzłów.

skalowalność avalanche

Wydajność jest powiązana z procesorem. Aby osiągnąć ponad 10 000 TPS w ramach podsieci, można zbudować bardziej wyspecjalizowane podsieci o wyższych minimalnych wymaganiach. Avalanche aspiruje w kierunku tysięcy interoperacyjnych podsieci z kilkoma maszynami wirtualnymi lub łańcuchami bloków. Liczba podsieci, które można zbudować w taki sposób jest właściwie nieograniczona.

Polkadot

dot

Parachainy Polkadot są w stanie obsłużyć do około 1500 transakcji na sekundę. Ich wydajność jest podzielona między wiele wątków oferujących niższą wydajność i konkurujących między sobą w aukcji na blok tak, aby ich transakcje zostały uwzględnione w następnym bloku Relay Chain.

Limit liczby parachainów zależy od liczby walidatorów w ramach Relay Chain. W Pokadot ma funkcjonować łącznie 100 parachainów. Ze względu na te możliwości, deweloperzy kryptowalut nie będą już musieli budować blockchainów od zera.

Avalanche nie posiada ograniczeń co do liczby podsieci lub łańcuchów bloków, które można na nim stworzyć. Jego konsensus może (potencjalnie )skalować się do milionów walidatorów więcej niż w przypadku Polkadot.

Decentralizacja

Avalanche

Konsensus Avalanche może skalować się do dziesiątek tysięcy, a nawet milionów walidatorów poprzez powtarzalny sub-sampling. Im więcej walidatorów, tym szybciej sieć się rozwija. Każdy może uruchomić węzeł i nie ma ograniczeń co do liczby zbudowanych podsieci lub maszyn wirtualnych.

avalanche decentralizacja

Polkadot

Polkadot zawiera w Relay Chainie 1000 walidatorów. Relay Chain zdaje się stanowić w tym względzie pojedynczy punkt awarii, ponieważ wszystkie parachainy łączą się z nim, a liczba walidatorów jest ograniczona.

polkadot walidatory

Jak wspomniano wcześniej, Polkadot celuje w 100 parachainów. Aby uzyskać miejsce w parachainie na okres do 24 miesięcy lub dwóch lat, projekty muszą odnieść zwycięstwo w ramach specjalnej aukcji. Tak więc, na slot w parachainie mogą pozwolić sobie tylko te projekty, które zyskają wsparcie ludzi blokujących stosowną liczbę DOT.

Przełomowy model konsensusu Avalanche, który może rozrosnąć się do milionów walidatorów angażujących się w konsensus, zapewnia niezrównany wymiar decentralizacji.

konsensus avalanche

Opóźnienia i finalność transakcji

Avalanche

Konsensus Avalanche osiąga finalność w ciągu trzech sekund, przy czym większość dzieje się w ciągu poniżej jednej sekundy. Każda podsieć może łączyć się bezpośrednio z inną bez nieoczekiwanych przestojów. Każda maszyna wirtualna może kontaktować się z inną maszyną wirtualną w tej samej podsieci i podsieciach zewnętrznych.

finalność avalanche

Polkadot

Polkadot posida hybrydowy protokół konsensusu składający się z protokołu produkcji bloków nazywanego „babe”, co oznacza ślepe przypisanie do rozszerzenia łańcucha bloków (Blind Assignment for Blockchain Extension). Mechanizm finalności blockchaina opiera się natomiast na rozwiązaniu określanym mianem „grandpa”, które umożliwia wybranie łańcucha spośród kilku alternatywnych forków.

polkadot finalność

Interoperacyjność

Polkadot

Interoperacyjność między parachainami obsługiwana jest za pośrednictwem protokołu XCM wraz z innymi systemami wykorzystującymi mosty, które są specjalnie skonstruowanymi parachainami używanymi do komunikacji z innymi ekosystemami, takimi jak Ethereum i Bitcoin.

interoperacyjność polkadot

Avalanche

Avalanche wykorzystuje te same założenia zaufania dla wszystkich łańcuchów bloków w podsieci, ale różne poziomy zaufania między poszczególnymi podsieciami. Jednakże, ponieważ sieć główna obejmuje wszystkie weryfikatory, można ją wykorzystać do ustanowienia zaufania. Avalanche oferuje również znacznie szybszy czas finalizacji i nie ma ograniczeń co do liczby łańcuchów bloków, podsieci ani mostów, które można na nim zbudować.

avax

Jeśli chodzi o barierę wejścia dla nowych operatorów węzłów, wydaje się ona w przypadku Avalanche znacznie bardziej dostępna.

***

Polkadot rozpoczął swój projekt od decentralizacji jako priorytetu numer jeden. Jak widać, również Avalanche oferuje w tym względzie wiele ciekawych i unikalnych możliwości. Który z projektów jest Twoim zdaniem lepszy?

***

Opracowano na podstawie Avalanche Vs Polkadot | Who Will Win The Smart Contract Race?; źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze