Uniswap i Compound wyznaczają nowe szczyty | TVL DeFi sięga już 27,7 mld USD

3 579

Tokeny Uniswap i Compound osiągnęły dziś nowe, roczne szczyty. Całkowita wartość środków zablokowanych w ramach protokołów DeFi sięga 27,7 mld USD.

30 stycznia Uniswap (UNI) i Compound (COMP) osiągnęły nowy rekord wszech czasów. UNI poszybowało do nowego rekordowego poziomu 19,93 USD. Cena COMP zrobiła to samo, choć na krótko osiągnęła 340 USD.

COMP/ USD (Coinbase); źródło: tutaj

Prawie dwukrotny wzrost TVL DeFi od początku roku

W ciągu ostatnich 30 dni cały sektor zdecentralizowanych finansów znajdował się w silnym trendzie wzrostowym. Dane DeFi Pulse pokazują, że całkowita wartość zablokowanych środków (TVL) wzrosła z 16,43 mld USD 2 stycznia do nowego rekordowego poziomu 27,67 mld USD (30 stycznia).

całkowita wartość środków zablokowanych w ramach DeFi
całkowita wartość środków zablokowanych w ramach DeFi; źródło: DeFi Pulse

Gwałtowny wzrost ceny COMP nastąpił po niedawnym wydaniu nowego modułu governance i aktualizacji do interfejsu comp.vote, który pozwala teraz członkom społeczności oszczędzać na opłatach za gas.

Uruchomienie programu grantów Uniswap wspiera rajd UNI

Uniswap grant program
Uniswap grant program; źródło: Uniswap

Program grantów Uniswap został zaprezentowany 20 stycznia jako sposób na rozszerzenie ekosystemu giełdy.

Deweloperzy zainteresowani udziałem mają teraz szansę na złożenie wniosku i uzyskanie finansowania na opracowanie projektu, który stanowi wartość dodaną dla całej platformy. Według informacji od Uniswap na Twitterze „w ciągu 14 dni od otwarcia aplikacji do @uniswapgrants otrzymano 40 zgłoszeń”.

Odkąd zainicjowano program, cena UNI wzrosła o 160% z 7,10 USD 21 stycznia do obecnej ceny 18,51 USD. Rosnące TVL Uniswap, dzienny wolumen transakcji i podekscytowanie inwestorów nadchodzącą premierą v3 to dodatkowe czynniki wspierające wzrost UNI do nowego, rekordowego poziomu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze