Token, który może sporo namieszać…

11 318

Wieloryb Ethereum, który jest znany w branży ze swojego ogromnego portfela tokenów ERC20, mówi, że za stosunkowo nieznanym zasobem kryptowalutowym może stać świetlana przyszłość.

0x_b1 twierdzi, że wartość yAxis (YAX) może gwałtownie wzrosnąć. Zdaniem tradera, wartość tokena kształtuje się na poziomie konkurencyjnym dla samego yearn.finance.

„YAxis z łatwością może wzrosnąć od 2 do 4 razy już teraz. Nowe komunikaty od deweloperów jeszcze nawet nie zostały udostępnione. Nowy interfejs użytkownika w trybie gotowości i przekazujemy kolejne 5000 YAX na następną epokę YAX-ETH LP, aby wzmocnić plany yaxis_project i transferAndCall. Sukces YAX jak najbardziej prawdopodobny w porównaniu do tego, jak wygląda ekosystem YFI. Bardziej nastawiony na twórców społeczności”.

Co to jest yAxis?

yAxis to agregator meta zysków, zaprojektowany, aby pomóc pasywnym inwestorom generować maksymalne zwroty z ekosystemu DeFi przy niewielkim wysiłku.

Zdecentralizowana autonomiczna organizacja protokołu (DAO) jest odpowiedzialna za określenie poziomu najlepszych zysków, uwzględniając kilka czynników, w tym opłaty za wypłatę z vault, nastroje rynkowe, a także ceny i opłaty przy konwersji z jednego instrumentu bazowego na inny.

„Zasadniczo yAxis to eksperymentalny yield farming ukierunkowany na DAO, w którym posiadacze YAX regularnie głosują na temat strategii yVault / agregatora do wdrożenia dla funduszy użytkowników. Ta DAO byłaby doradcą przy korzystaniu z „robo-doradców” i głosowałaby za najlepszym zyskiem przy łączeniu opłat za gaz.”

Natywny governance token YAX ma nie mieć żadnej wartości. Jednak DAO protokołu może głosować za tym, aby posiadacze YAX mieli udział w zyskach użytkowników.

Według CoinMarketCap, w chwili pisania tego tekstu, kurs yAxis wynosił 29,69 USD, co stanowi wzrost o prawie 20% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze