Sezon na alty? Być może właśnie go przegapiłeś…

5 147

Lark Davis dzieli się swoimi technikami niskiego i wysokiego ryzyka, aby skorzystać z kolejnych, potencjalnych dużych ruchów na rynku altcoinów.

Davis powiedział 183 000 subskrybentom swojego kanału na YouTube, że niektórzy inwestorzy stracą, jako że altcoiny osiągały już w ciągu ostatnich kilku miesięcy znaczące zyski.

„Niektórzy ludzie czekali, aż zacznie się magiczny sezon altcoinów, podczas gdy w rzeczywistości trwa on już od cholernego roku. Altcoiny przynoszą inwestorom szalone zyski, znacznie wykraczające poza te, które zaoferował dotychczas inwestorom bitcoin.”

Szukasz altcoinów do inwestycji? Skoncentruj się na fundamentach

Inwestorom, którzy chcą wskoczyć do pociągu o nazwie altcoin, influencer radzi, aby zwrócili uwagę na monety o kapitalizacji rynkowej od 100 do 200 milionów dolarów. Oferują one, jego zdaniem, najlepszy stosunek zysku do ryzyka. Projekty te zazwyczaj obejmują działające produkty i rosnącą bazę użytkowników, aczkolwiek mają ograniczony zasięg rynkowy.

Davis dodaje, że solidne projekty, takie jak Aave, mogą rosnąć wykładniczo bez znaczących korekt. W takich przypadkach analityk sugeruje przyjrzenie się fundamentom protokołu:

„Skoncentruj się na fundamentach. To właśnie przyniesie ci korzyści. Poszukaj tego silnego modelu ekonomicznego, który ma Aave. Szukaj oryginalnych pomysłów [i] potężnej technologii, którą dysponuje Aave. Poszukaj silnego zespołu, który ma Aave. Poszukaj dobrej, całkowitej zablokowanej wartości. To jeden z czołowych liderów. Dowiedz się, czy model jest zrównoważony. Mają dość prosty model biznesowy. Zrozum, jak pozostałe releasy tokenów mogą wpłynąć na wartość tych kupowanych… Zawsze dowiedz się też, czy możesz je farmić za darmo.”

„Albo tracisz ciężarówkę pieniędzy, albo zarabiasz ich mnóstwo”

Davis podkreśla, że ​monety o średniej kapitalizacji prawdopodobnie nie przyniosą 100-krotnych zwrotów. Twierdzi jednak, że mają potencjał osiągnięcia zysków w wymiarze 20x a 50x w czasie aktualnej hossy.

Jeśli chodzi o możliwości uzyskania 100-krotnych zwrotów, Davis zaleca poszukiwania wśród monet o kapitalizacji rynkowej mniejszej niż 100 milionów dolarów. Zaznacza, że chociaż projekty te oferują maksymalny potencjał zysków, wiążą się one również z niezwykle wysokim ryzykiem.

„Albo tracisz ciężarówkę pieniędzy, albo zarabiasz ich mnóstwo”.

Inwestując w monety o niskiej kapitalizacji, Davis upomina swoich widzów aby pamiętali o stosowaniu technik zarządzania ryzykiem nastawionych na ochronę ich kapitału:

„Jednym z najłatwiejszych sposobów zminimalizowania ryzyka podczas gry tego typu coinami jest utrzymanie niskiego rozmiaru pozycji… Zwykle umieszczam około 1% mojego portfela w monetach o niskiej kapitalizacji rynkowej… Zanim podejmiesz decyzję o większej alokacji środków w takie aktywa – zastanów się dwa razy. Sytuacja może się pogorszyć na rynku bardzo szybko.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze