Santiment o „ryzyku przyszłej, dużej wyprzedaży ETH”

9 560

Liczba monet ethereum przechowywanych na głównych platformach handlu kryptowalutami spadła do najniższego poziomu od listopada 2018 r. Według firmy analitycznej Santiment oznacza to zmniejszenie „ryzyka przyszłej, dużej wyprzedaży”.

Tam i z powrotem

Aby HODL-ować na dłuższą metę, użytkownicy kryptowalut często zabierają środki z giełd, gdy nie planują korzystać z nich na blockchainie lub przechowywać je w zimnym portfelu. Kiedy środki przechodzą na giełdę, często oczekuje się wyprzedaży, podczas gdy zwiększenie wymiaru odpływów z giełd sugeruje, że inwestorzy chcą zatrzymać swoje monety przez dłuższy czas.

W przypadku Ethereum więcej inwestorów może przenosić swoje fundusze z giełd, próbując korzystać z aplikacji zdecentralizowanych finansów (DeFi). Obejmują one aplikacje pożyczkowe, zdecentralizowane giełdy, handel instrumentami pochodnymi i inne.

Dane z Santiment wykazały również, że wieloryby Ethereum – portfele lub klastry portfeli zasobne w ponad 10 000 ETH – „nie drgnęły” podczas niedawnej wyprzedaży na rynku, w której wartość ETH spadła o ponad 25% w stosunku do ATH.

Wieloryby Ethereum, które są w posiadaniu coinów wartych ponad 34,3 miliona dolarów właściwie nie dotykały swoich środków podczas wyprzedaży. Zrobiło to tylko 8 adresów. Zwiększona skala odpływów ETH z giełd może świadczyć o tym, że wieloryby szykują się na zwiększenie wymiaru akumulacji.

Z drugiej strony, adresy Ethereum posiadające od 100 do 10 000 ETH sprzedały podczas spadków część swoich zasobów, a liczba adresów w tej kategorii ostatecznie spadła do najniższego poziomu od trzech lat.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze