Santiment o „ryzyku przyszłej, dużej wyprzedaży ETH”

Liczba monet ethereum przechowywanych na głównych platformach handlu kryptowalutami spadła do najniższego poziomu od listopada 2018 r. Według firmy analitycznej Santiment oznacza to zmniejszenie „ryzyka przyszłej, dużej wyprzedaży”.

Tam i z powrotem

Aby HODL-ować na dłuższą metę, użytkownicy kryptowalut często zabierają środki z giełd, gdy nie planują korzystać z nich na blockchainie lub przechowywać je w zimnym portfelu. Kiedy środki przechodzą na giełdę, często oczekuje się wyprzedaży, podczas gdy zwiększenie wymiaru odpływów z giełd sugeruje, że inwestorzy chcą zatrzymać swoje monety przez dłuższy czas.

W przypadku Ethereum więcej inwestorów może przenosić swoje fundusze z giełd, próbując korzystać z aplikacji zdecentralizowanych finansów (DeFi). Obejmują one aplikacje pożyczkowe, zdecentralizowane giełdy, handel instrumentami pochodnymi i inne.

Dane z Santiment wykazały również, że wieloryby Ethereum – portfele lub klastry portfeli zasobne w ponad 10 000 ETH – „nie drgnęły” podczas niedawnej wyprzedaży na rynku, w której wartość ETH spadła o ponad 25% w stosunku do ATH.

Wieloryby Ethereum, które są w posiadaniu coinów wartych ponad 34,3 miliona dolarów właściwie nie dotykały swoich środków podczas wyprzedaży. Zrobiło to tylko 8 adresów. Zwiększona skala odpływów ETH z giełd może świadczyć o tym, że wieloryby szykują się na zwiększenie wymiaru akumulacji.

Z drugiej strony, adresy Ethereum posiadające od 100 do 10 000 ETH sprzedały podczas spadków część swoich zasobów, a liczba adresów w tej kategorii ostatecznie spadła do najniższego poziomu od trzech lat.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze