Ripple nie chce pokazać wyciągów z operacji zagranicznych

11 124

Prawnik amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Jorge Tenreiro twierdzi, że ani dyrektor generalny Ripple, Brad Garlinghouse, ani współzałożyciel firmy Chris Larsen nie dostarczyli żadnych dokumentów związanych z ich kontami na giełdach zagranicznych.

W liście do sędzi Sary Netburn Jorge Tenreiro podkreślił, że oskarżeni odmawiają przekazania tych akt, mimo tego, że w swoich dotychczasowych oświadczeniach przywiązywali dużą wagę do tego, że prowadzili obrót XRP poza Stanami Zjednoczonymi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy SEC twierdzi, że Larsen i Garlinghouse wytransferowali setki milionów tokenów XRP na co najmniej tuzin zagranicznych platform handlowych, poza tymi, które mają siedzibę w USA.

Zagraniczne tropy Ripple

SEC wystosowała MOU (memorandum of understaning) do zagranicznych organów regulacyjnych. Określany żargonowo jako „protokół ustaleń”, MOU jest dokumentem podpisywanym z reguły przez strony transakcji w celu ustalenia przesłanek odnośnie zasadności wykonywanych czynności.

SEC próbuje aktualnie uzyskać dokumenty z 14 giełd kryptowalut, pięciu firm korzystających z rozwiązania Ripple On-Demand Liquidity (ODL) oraz inwestora, który miał kupić XRP bezpośrednio od firmy.

W kontrze do argumentacji Ripple, SEC twierdzi, że federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych nie ograniczają jej możliwości wysyłania wniosków do zagranicznych organów regulacyjnych:

„[…] federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych nie ograniczają możliwości SEC do wysyłania wniosków do zagranicznych organów regulacyjnych, gdy SEC wystąpi z powództwem cywilnym przeciwko którejkolwiek ze stron. Ustawa nie wprowadza rozróżnienia pomiędzy żądaniami przesłanymi w trakcie postępowania cywilnego w celu uzyskania dowodów w toczącym się śledztwie, a wnioskami przekazanymi na potrzeby postępowania sądowego.”

Może Cię zainteresować:

Komentarze