Rekord ceny ethereum | Długo wyczekiwane, nowe ATH stało się faktem

Według danych TradingView,cena ETH osiągnęła nowy rekord wszech czasów, wynoszący ponad 2087 USD.

ETH przekroczyło po raz pierwszy poziom 2000 USD pod koniec lutego. Poprzedni rekord ceny 2041 USD cyfrowe aktywo wyznaczyło 20 lutego. Od tego czasu do tej pory kurs kryptowaluty spadł poniżej poziomu 2000 USD.

rekord ceny ethereum
rekord ceny ethereum

Kapitalizacja rynkowa ETH przekroczyła 236 milionów dolarów. Pod tym względem ETH pozostaje drugą co do wielkości kryptowalutą.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze