Liczba ETH na scentralizowanych giełdach najniżej od czerwca 2019

Według analiz firmy Glassnode, suma ethereum trzymanych na giełdach spadła do najniższego poziomu od prawie dwóch lat.

Glassnode szacuje, że obecnie na scentralizowanych giełdach znajduje się zaledwie 13,3 miliona ETH. Ma to być najniższy poziom od czerwca 2019 roku. W związku z powyższym, na kontach scentralizowanych platform giełdowych znajduje się obecnie około 52,4 miliarda dolarów ETH, czyli 11,5% całej podaży kryptowaluty sieci Ethereum.

Co to oznacza?

Liczba ETH na scentralizowanych giełdach spadła o 30% w ciągu 9 miesięcy od osiągnięcia szczytowego poziomu 19 milionów ETH we wrześniu 2020 r.

Niskie saldo ETH na giełdach jest zwykle interpretowane jako sygnał pro-wzrostowy dla rynków, ponieważ powoduje zmniejszenie podaży w stosunku do popytu na popularnych platformach transakcyjnych. Malejące salda walutowe sugerują, że inwestorzy długoterminowi przenoszą swoje aktywa na zewnętrzne adresy lub blokują swoje fundusze, aby uzyskać zyski dzięki zdecentralizowanym protokołom finansowym.

Bitcoin a Ethereum według Glassnode

W swoim poniedziałkowym raporcie „Week on Chain” , Glassnode zauważyło również, że nastąpiło pewne zmniejszenie ekspozycji inwestorów na bitcoin na korzyść Ethereum.

Glassnode skorelowało zachowanie UTXO bitcoin niewydanych w okresie od 6 miesięcy do 3 lat, znajdując dowody na to, że inwestorzy długoterminowi mogli ostatnio przejść na ETH:

„Chociaż jest to jedynie obserwacja empiryczna (związek przyczynowy korelacji <>), wyraźny wzrost liczby tych starszych BTC wydanych z powrotem do obiegu po dłuższym okresie utrzymywania stanowi przekonujący argument”.

W raporcie dodano, że w ciągu ostatnich czterech tygodni aktywność on-chain w przypadku Ethereum znacznie wzrosła w otoczeniu niedawnych wzrostów ceny etheru. Całkowita liczba smart kontraktów, transakcji Uniswap i transakcji dziennych odnotowała od początku roku znaczny wzrost.

Wymiar dziennych transakcji w sieci największego altcoina osiągnął w tym tygodniu rekord wszech czasów, wynoszący 1,63 miliona, co oznacza wzrost o 22,5% w porównaniu z poprzednim szczytem z grudnia 2017 r.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze