Jak na podstawie zwyżek opłat w Ethereum”wyczytać” lokalne dołki ceny ETH?

Jak na podstawie zwyżek opłat w Ethereum”wyczytać” lokalne dołki ceny ETH?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji ethereum notowano (po raz pierwszy w ciągu 5 dni) powyżej 1600 USD. Czołowy altcoin zdawał się replikować ruchy bitcoina po tym, jak największa kryptowaluta ponownie przekroczyła 50 000 USD.

Spośród kilku czynników wpływających na cenę ethereum, korelacja z bitcoinem i popytem instytucjonalnym wydaje się być obecnie najważniejsza. A co ze spadkami cen i korektami ceny ETH? Czy istnieje jakiś ważny czynnik oprócz wyżej wymienionego, który może na nie wpływać?

Zwyżki opłat transakcyjnych a lokalne dołki ceny ETH

Chociaż związek nie został jeszcze w pełni zbadany, wielu twierdzi, że wzrost opłat w sieci Ethereum może być również powiązany z ceną ETH. Od kilku miesięcy inwestorzy na giełdach doświadczają problemu z wysokimi opłatami podczas dokonywania transakcji w sieci Ethereum. W rzeczywistości średnia opłata waha się w granicach 12,2 dolara, aczkolwiek było kilka, nawet 4-krotnych zwyżek.

Warto spojrzeć na poniższy wykres, na którym korelacja opłat z ceną ethereum jest nieco bardziej widoczna. Na podstawie wykresu opłat transakcyjnych ETH z Etherscan można powiedzieć, że opłata transakcyjna wzrosła między innymi 4 stycznia, 11 stycznia, 5 lutego i 23 lutego 2021 r.

dołki ceny ETH
źródło: Etherscan

11 stycznia cena altcoina spadła z 1262 USD do 988 USD, co oznacza obniżkę o ponad 20% w ciągu jednego dnia. Podobna sytuacja miała miejsce 23 lutego, w dniu, w którym cena spadła z 1781 USD do 1427 USD, co jest kolejnym spadkiem tego samego rzędu. Chociaż, jako określony wzorzec, takie porównanie pojawiło się dość niedawno, można zastanowić się, czy lokalne dna i krótkoterminowe odbicia w sieci Ethereum zbiegają się ze spadkami cen i wykorzystać to do przewidywania spadków cen i odbić w sieci.

dołki ceny ETH
źródło: CoinMarketCap

Kiedy rośnie presja sprzedaży na Ethereum, od zwiększonych wpływów do giełd lub gdy jest wywoływana przez wydarzenia wywołujące panikę, opłaty rosną. Zamiast powstrzymywać użytkowników przed sprzedażą, podwyżka opłat napędza dalsze wyprzedaże lub panikę i następuje spadek.

Wręcz przeciwnie, może to okazać się również najlepszy czas na zakup, ponieważ pokrywa się z lokalnym dnem. Przykład: kupno podczas spadku z 11 stycznia oferowałoby 44% zwrot z inwestycji w mniej niż 10 dni.

Wzrosty opłat mogą być czynnikiem powodującym wyprzedaże lub mogą być skutkiem wyprzedaży. Tak czy inaczej, jest to przydatny wskaźnik dla nadchodzących wzrostów bądź cofnięć ceny.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Dodaj komentarzx