Hoskinson: Cardano nie jest „jawnym oszustwem”

Twórca Cardano, Charles Hoskinson oburzył się po tym, jak influencer Ethereum nazwał jego projekt „jawnym oszustwem”. Konflikt trwa.

We wczorajszym tweecie dyrektor generalny IOHK, Charles Hoskinson, starał się odrzucić twierdzenia Davida Hoffmana, że Cardano to „oszustwo”.

„To niezwykłe. Każdego dnia wielu z tych Podcasterów czuje się komfortowo, nazywając Cardano „jawnym oszustwem”. Powiedzieć, że jesteś sceptyczny, to jedno. Czym innym jest nazywać nas przestępcami. To jest krypto w 2021 roku. Dowiedz się, dlaczego tak wiele osób nie chce mieć z tym nic wspólnego”napisał na Twitterze.

Słowa Hoffmana na nowo rozpaliły konflikt między Cardano i Ethereum. Cardano najwyraźniej ściga się, jeśli chodzi o uruchomienie gotowej platformy inteligentnych kontraktów Proof of Stake. Czy pogląd Hoffmana ma jakąś wartość?

Cardano nie ma jeszcze smart kontraktów

W rozmowie ze Scottem Melkerem, znanym jako Wolf of All Streets, Hoffman przedstawił widzom ważne wydarzenia, w tym swoje przemyślenia na temat propozycji ulepszeń dla Ethereum (EIP-1559).

EIP 1559 proponuje poprawę UX poprzez wdrożenie bardziej przewidywalnego i stabilnego mechanizmu opłat za gas. Zawiera również element deflacyjny, który spali opłaty podstawowe zamiast wypłacać je górnikom. Niektórzy górnicy są temu przeciwni, ponieważ ich dochody najprawdopodobniej spadną.

Jeśli chodzi o kwestię „zabójców Ethereum” (ethereum killers), Hoffman szybko odrzucił wszelkie przekonanie, jakoby Cardano miało być godnym kandydatem do tego miana:

Cardano nie ma nawet smart kontraktów, jestem bardzo sceptyczny wobec Cardano. Nie ma tam aplikacji, wszystko, co możesz zrobić, to staking i może wysyłanie środków. Nie ma warstwy aplikacji, nie ma zasobów, nie ma handlu, nie ma UniSwap. […] nazwę Cardano jawnym oszustwem”.

Hoffman pochwalił Polkadot, kolejną platformę, którą niektórzy nazywają „zabójcą Ethereum”, mówiąc, że jest to realna alternatywa, ale tylko dlatego, że nie ma fałszywego marketingu stosowanego przez Cardano. Skorzystał również z okazji, aby wypowiedzieć się lekceważąco o Ripple, insynuując, że firma również stosuje nieetyczne techniki.

Hoskinson odniósł się do argumentów Hoffmana

Miesiąc temu, podczas live streamu prowadzonego przez Hoskinsona, szef IOG odniósł się do krytyki braku zdecentralizowanych aplikacji w Cardano. Porównał takie komentarze do wątpliwości ludzi, którzy pytają: „gdzie są klienci nocnego klubu?”, podczas gdy kiedy klub nocny jest nadal w budowie.

Dodał, że do Cardano zmierzają już rynki NFT, oferty stablecoinów, wyrocznie i DEX-y. Ale nie wcześniej niż na etapie Alonzo. Najnowsza aktualizacja jest zaplanowana na sierpień bieżącego roku. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

forum-post
Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze