Ethereum 2.0 | Testnet Medalla rusza już dzisiaj!

Weekendowy rajd na rynkach kryptowalut był w dużej mierze napędzony przez Ethereum, które wzrosło o 70% w mniej niż dwa tygodnie, osiągając najwyższy poziom od dwóch lat. Czy w obliczu zbliżającego się ostatecznego uruchomienia sieci testowej ETH 2.0 Medalla, ethereum może pokusić się o kolejne wzrosty?

Cena Ethereum osiągnęła w niedzielę dwuletni szczyt na poziomie 410 USD. Ethereum przez trzy miesiące znajdowało się w kanale o zasięgu około 230 USD. Pod koniec lipca w końcu wybiło się i kurs kryptowaluty wzrósł o 70% w mniej niż dwa tygodnie.

Niedzielny szczyt sprawił, że cena ETH ponownie osiągnęła najwyższy poziom od sierpnia 2018 r., na kilka miesięcy przed masową kapitulacją, która spowodowała powrót do wartości dwucyfrowych.

eth usd tradingview
wykres ETH USD od TradingView

Ostateczna sieć testowa ETH 2.0 Medalla gotowa do uruchomienia

Ostatnie momentum Ethereum było niewątpliwie napędzone przez uruchomienie ostatniej publicznej sieci testowej dla fazy 0, Beacon Chain. Według dewelopera protokołu Ethereum, Terence’a Tsao, stan genesis został osiągnięty z udziałem ponad 20000 walidatorów. Premiera ma mieć miejsce już dzisiaj, ok. godziny 15:00 naszego czasu:

https://twitter.com/terencechain/status/1289996223479308288

Uruchomienie sieci testowej Medalla zostało ogłoszone po raz pierwszy w połowie lipca. Kilka dni później ceny ETH zaczęły reagować, co było początkiem tego dużego wzrostu do 400 USD.

Niejaki Ben Edgington, opublikował niedawno aktualizację procesu genesis Beacon Chain. Aby osiągnąć stan „genesis”, sieć musi posiadać wystarczającą liczbę walidatorów, którzy postawili swoje 32 ETH.

Daje to zielone światło dla premiery Medalla właśnie dzisiaj:

„Sieć testowa Medalla wystartuje 4 sierpnia. Jest to prawdopodobnie nasza jedyna próba generalna przed prawdziwym wydarzeniem jeszcze w tym roku”.

Grupa Ethstaker udostępniła licznik czasu na Reddit, który pokazuje czas pozostały do uruchomienia Medalli. Ethstaker zorganizowali również video-meeting na Zoom, który będzie transmitowany na kanale YouTube Fundacji Ethereum.

Co to jest Medalla?

Medalla to symulacja. Nie wykorzystuje prawdziwych ETH. Zamiast tego wykorzystuje tokeny Göerli testnet ETH (GöETH), które generują symulowane nagrody za staking bez rzeczywistej wartości.

Launchpad Medalla testnet powstał dla walidatorów, aby mogli się zaangażować i monitorować postępy. W chwili pisania tego tekstu, ponad 724 000 GöETH zostało postawionych w ramach przygotowań do dzisiejszego, wielkiego wydarzenia.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze