Kierunek -> 300 USD | Wszystkie oczy na Ethereum

4 984

Ethereum wyszło z dwumiesięcznej fazy stagnacji, gdy spekulacje wokół ETH 2.0 kumulują się praktycznie pod sam sufit. Poza tym wydaje się naturalne, że wraz ze wzrostem gotowości do dalszego rozwoju, rósł będzie również popyt…

Medalla, czyli: Ethereum 2.0 bliżej niż kiedykolwiek

Gigant inteligentnych kontraktów ponownie znalazł się w centrum uwagi po tym, jak Fundacja Ethereum ogłosiła oficjalne uruchomienie sieci testowej ETH 2.0.

Medalla, najnowsza sieć testowa zorientowana na użytkownika końcowego, zostanie otwarta 4 sierpnia. Głównym punktem tej sieci jest usprawnienie mechanizmów stakingu przed domniemanym uruchomieniem ETH 2.0 już na koniec bieżącego roku.

Afri Schoedon wyjaśnia:

„Medalla” oznacza „medal” i może być postrzegane jako odniesienie do sieci testowej Olympic, która została użyta do przygotowania uruchomienia ETH1. To dodatkowo podkreśla znaczenie sieci na tym etapie dla uruchomienia ETH2. Można to również postrzegać jako wskazówkę, że walidatorzy Medalla otrzymają „medal” za uczestnictwo w sieci Ethereum”.

Wydaje się, że uczestnicy rynku z zadowoleniem przyjęli pozytywne wiadomości z Fundacji Ethereum. Gdy zlecenia kupna zaczęły się kumulować, druga co do wielkości kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej podskoczyła o prawie 11%, osiągając 5-miesięczny rekord wynoszący 271 USD:

kurs ethereum od tradingview
kurs ETH USD od TradingView

Inwestorzy pozostają optymistyczni

Ryan Adams, założyciel firmy inwestycyjnej Mythos Capital uważa, że Ethereum jest obecnie niedowartościowane, biorąc pod uwagę rosnący popyt, jaki generuje sektor rynku DeFi.

Tymczasem analityk techniczny Aksel Kibar utrzymuje, że po niedawnym wybiciu, ETH może wzrosnąć do 287 USD lub więcej.

Rosnące poczucie optymizmu wśród uczestników rynku widać również po łącznej liczbie kontraktów pochodnych Etheru na Deribit i OKEx.

Liczba otwartych kontraktów na opcje ETH osiągnęła nowy rekord wszech czasów wynoszący prawie 200 milionów USD. Warto zauważyć, że w tych warunkach implikowana zmienność ETH była na najniższym poziomie w historii.

otwarte kontrakty ethereum
Liczba otwartych kontraktów na opcje na Ethereum; źródło: Skew

Co na to wieloryby?

Biorąc pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo znacznego ruchu cenowego, wydaje się, że duzi inwestorzy posiadający Ethereum o wartości milionów dolarów, potocznie nazywani „wielorybami”, przygotowują się do tego na poważnie. Platforma analityczna Santiment podała informację o znacznym wzroście liczby ETH przenoszonych na różne giełdy kryptowalut w ciągu ostatnich trzech dni.

Takie zachowanie sugeruje, że wieloryby „pozycjonują się”, aby wykorzystać nadchodzącą zmienność ETH:

„Prawie 700 tys. ETH zostało przeniesionych przez 100 największych wielorybów w ciągu ostatnich 3 dni. W tym czasie łączne saldo 100 najpopularniejszych, pozagiełdowych adresów ETH uszczupliło się o prawie 700 000 ETH, czyli około 182,7 mln USD. Było to prawdopodobnie ustawienie przed pompą i ostatnie przed nią ostrzeżenie”.

transfery wielorybów Ethereum na giełdy
transfery wielorybów Ethereum na giełdy; źródło: Santiment

Kluczowe strefy oporu dla ETH

Model IntoTheBlock o nazwie „In / Out of the Money Around Price” (IOMAP) ujawnia, że przed Ethereum wyrasta aktualnie tylko jeden znaczący mur oporu, który mógłby zapobiec jego wzrostowi do 300 USD.

Na podstawie tego wskaźnika, około 900 000 adresów kupiło wcześniej ponad 1,3 miliona ETH w cenie od 265 do 271,5 USD. Taka bariera podaży może mieć zdolność odrzucania wszelkich prób ruchów cen w górę.

Jednakże pokonanie tej przeszkody pozostawia sieć Ethereum otwartą na przejście do następnego znaczącego obszaru cenowego między 295,6 a 303,6 USD.

zakupy i sprzedaż ethereum
zakupy i sprzedaż ethereum; źródło: IntoTheBlock

Z drugiej strony, analiza kohortowa IOMAP pokazuje ogromną ścianę podaży między 231 a 247 USD, co może zapobiec dalszemu spadkowi cen w przypadku korekty. W tym przedziale cenowym prawie 4,4 miliona adresów zawiera ponad 18 milionów ETH.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze