ETH: Sprzedać? Trzymać? Kupić?

Zobacz, co na temat perspektyw ETH mieli do powiedzenia uczestnicy badania Findera.

Według wskazań narzędzia do śledzenia zdecentralizowanych aplikacji (State of Dapps), ponad 3000 z nich działa na blockchainie Ethereum. Oprócz tego, że jest drugą co do wielkości kryptowalutą, Ethereum jest również największą platformą umożliwiająca tworzenie „Dappów”.

Tymczasem DeFi Pulse, serwis publikujący analizy i rankingi DeFi, klasyfikuje aplikacje DeFi na podstawie wartości zablokowanego w nich ETH.

Czy inne tokeny mogą rzucić wyzwanie lub nawet przewyższyć ETH?

To samo było przedmiotem dyskusji w niedawnej ankiecie, w której przepytano 42 ekspertów, aby zrozumieć powszechne postrzeganie ETH.

Pierwszy aspekt badania dotyczył możliwości utrzymania przez ETH dominacji w DeFi w dłuższej perspektywie. Opowiedziała się za tym ponad połowa ekspertów – około 56%. Około 17% zadeklarowało całkowicie odmienne poglądy (że ETH ostatecznie straci swoją dominację), ponad jedna czwarta (27%) nie miała co do tego pewności.

Które tokeny tworzą listę pretendentów?

Wyniki wspomnianego badania pokazały również wachlarz aktywów, którzy zdaniem ankietowanych mogłyby rzucić wyzwanie ETH, a nawet go przewyższyć. Około 15% głosowało na Solanę, 10% na Polkadot, 8% Cardano i 3% Tezos. Jednak większość (51%) wyraziła bezwarunkowe poparcie dla ETH, głosując, że żadna moneta nie jest w stanie go obalić.

ethereum finder
źródło: Finder

Współzałożyciel CoinGecko, Bobby Ong, powiedział:

„Wiele innych sieci chce być po prostu killerami ETH. Musi istnieć silniejsza propozycja niż po prostu próba pokonania rozwiązania warstwy 1 poprzez bycie tańszym i szybszym, ponieważ Ethereum wkrótce rozwiąże te problemy. Aby mieć szansę na sukces, inne łańcuchy warstwy 1 musiałyby znaleźć unikalne przypadki użycia.”

Sprzedać, trzymać czy kupić?

Kolejny aspekt dotyczył nastrojów panelistów odnośnie tego czy sprzedawać, trzymać czy kupować ETH?

eth
Źródło: Finder

Około 63% zadeklarowało sentyment zakupowy, a 26% stwierdziło, że weszłoby raczej w tryb HODL.

Dyrektor generalny Banz Capital, John Iadeluca, stwierdził:

„Podczas gdy tempo wzrostu ceny ethereum zacznie zwalniać, jego 10-letnia propozycja wartości będzie nadal stale rosnąć, pomimo koniecznych okresów spadkowych.”

Więcej na tema prognoz ceny ETH wg panelistów Findera przeczytasz tutaj:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze