Elon Musk | Z bio szefa Tesli na Twitterze zniknął bitcoin

5 888

Szef Tesli i SpaceX, najbogatszy człowiek na Ziemi, Elon Musk, znowu to zrobił… Napisał na Twitterze jedno słowo: „DOGE”.

Był to pierwszy komentarz do jego wcześniejszego tweeta, w którym zamieścił zdjęcie wznoszącego się ognia, wskazując jak gdyby na rosnącą monetę.

W odpowiedzi na tweeta Houbi, Musk napisał na Twitterze: „Najbardziej zabawny wynik jest najbardziej prawdopodobny”. Pewnego razu Musk wyznał, że „najbardziej zabawnym rezultatem” byłoby, gdyby DOGE stał się w przyszłości „walutą Ziemi”.

W przeszłości Musk sygnalizował już kilkukrotnie swoje zainteresowanie DOGE, nazywając tę monetę swoją ulubioną. Na skutek odpowiedzi społeczności, został wówczas ogłoszony (na krótko) CEO DOGE.

źródło: Twitter

Nawiasem mówiąc, Musk usunął opis „Bitcoin” ze swojej biografii na Twitterze. Kiedy niedawno oznaczył Bitcoin, kurs kryptowaluty poszybował z poziomu 32 000 USD do strefy 38 500 USD.

źródło: Twitter

Niedługo po tweecie Muska, cena Dogecoin zaczęła piąć się do góry, osiągając 0,0578 USD.

dogecoin
źródło: CoinMarketCap

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze