Elon Musk: DOGE-1 poleci w kosmos w przyszłym roku

4 328

Wzmianki o księżycowej misji DOGE-1 od SpaceX, które słyszeliśmy w połowie tego roku, znalazły dziś kolejne potwierdzenie ze strony Elona Muska. Wygląda na to, że misja jest na dobrej drodze do realizacji.

Co wiemy na ten moment o misji DOGE-1?

Unizen i inkubator DeFi ZenX ogłosiły dziś, że są w trakcie budowy i uruchomienia DOGE-1, ważącego 40-kilogramów sztucznego satelity, który ma zapewnić kryptowalutom nowy przypadek użycia. Celem podróży satelity jest „stabilna orbita księżycowa”, a fundamentem jej misji – uzyskanie danych na temat Księżyca za pomocą zainstalowanych czujników i kamer. Niebawem po zebraniu informacji, zostaną one poddane stosownej analizie.

DOGE-1 zostanie wdrożony w ramach misji Falcon 9 której założenia mają zostać wprowadzone w życie w pierwszym kwartale 2022 r. (aczkolwiek nie podano w tym względzie żadnych „sztywnych” dat. Do tej pory na orbitę wystrzelono ponad 1600 podobnych satelitów, ale w przeciwieństwie do DOGE-1, celem ich podróży były niższe partie orbity okołoziemskiej (między 160 a 1930 km nad powierzchnią Ziemi). DOGE-1 poleci na odległość ponad 402 000 km od Ziemi.

„CAPSTONE NASA miał być pierwszym satelitą, który dotrze na Księżyc, ale jego misja była kilkakrotnie opóźniana. Aktualna data startu wyznaczona została na koniec marca 2022 roku” – podało SpaceX. „Oznacza to, że DOGE-1 może być pierwszym satelitą w historii, który doleci do Księżyca, co oznacza znaczące osiągnięcie dla globalnych lotów kosmicznych.”

Jak już informowaliśmy Was wcześniej, projekt finansowany w DOGE został zaprezentowany po raz pierwszy w maju tego roku, z planowaną datą uruchomienia już w pierwszym kwartale 2022 roku. Wiceprezes SpaceX, Tom Ochinero, skomentował wówczas sprawę misji w następujących słowach:

„Ta misja zademonstruje zastosowanie kryptowaluty poza orbitą Ziemi i stworzy podstawy dla handlu międzyplanetarnego”.

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze