Dzień dobry, Ethereum przebiło 4300 USD

Czas spojrzeć prawdzie w oczy i zastanowić się, gdzie znajduje się aktualny sufit cenowy dla ethereum. Jeżeli jeszcze tego nie wiesz, kurs największego altcoina odnotował kolejny rekord ceny na poziomie powyżej 4332 USD CoinMarketCap).

Ethereum zachowuje się niczym ekspresowy pociąg, który na swojej trasie ma wiele przystanków na żądanie, nikt jednak nie naciska guzika. Kurs ETH/USD odnotował dziś rano kolejny rekord ceny:

ethereum 4300
źródło: tutaj

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cen ETH zalicza 11% wzrostu w ciągu ostatniej doby, z jednoczesnym 100% rajdem w skali 30 dni. W ciągu ostatnich 361 dni daje to wynik przekraczający 2215% (wg CoinGecko).

Rekord kapitalizacji

Wraz ze wzrostem ceny, nowy kamień milowy zaliczyła również kapitalizacja ETH, która po raz pierwszy w historii przekroczyła 500 miliardów dolarów.

Obecnie ETH jest warte więcej niż gigant usług finansowych Visa, który w zeszłym miesiącu rozpoczął pilotaż rozliczeń transakcji w stablecoinie USD Coin (USDC) na blockchainie Ethereum.

ethereum 4300
źródło: tutaj

Dlaczego kurs ethereum rośnie?

Ethereum przebiło 4000 USD po raz pierwszy w historii 10 marca. Nie jest już tajemnicą, że część powodów stojących za wzrostem ceny ethereum może być związana ze wzrostem zainteresowania ze strony instytucji. W raporcie Coinshares stwierdzono, że pod koniec kwietnia instytucje kupiły ponad 30 milionów dolarów w ETH. Uważa się, że fundusze posiadają obecnie 13,9 miliarda dolarów w ETH lub jego narzędziach.

Znaczne postępy poczyniono również w zakresie adopcji. W zeszłym tygodniu Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił, że wyemituje obligacje na ETH o wartości 120 milionów dolarów we współpracy z głównymi podmiotami bankowymi, takimi jak Goldman Sachs.

Jednak najbardziej zwyżkowymi katalizatorami na horyzoncie są dwie główne modernizacje infrastruktury sieci: EIP-1559 i ETH 2.0. EIP-1559, który ma teraz zostać włączony do hard forka „Londyn”, obejmie przegląd struktury opłat ETH i oczekuje się, że znacząco obniży koszty gasu, a jednocześnie sprawi, że ETH stanie się aktywem bardziej deflacyjnym.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze