DOGE zostawia w tyle podłogę i sięga 0,3 USD za sztukę

DOGE wyznaczyło nowy rekord ceny, sięgając aż do 0,3 USD za cyfrową monetę. To się dopiero nazywa „to the moon”!

Kurs popularnej, stworzonej dla żartu, kryptowaluty DOGE, wzrósł gwałtownie do nowego ATH na poziomie 0,3 USD. Wraz z tym impulsem, kryptowaluta awansowała na 8 miejsce zestawienia CoinMarketCap aktywów cyfrowych o największej kapitalizacji.

ATH DOGE

Dogecoin zawsze był w stanie przyciągać uwagę ludzi, a mijający tydzień nie jest w tym względzie wyjątkiem. Jeszcze 10 kwietnia cena DOGE wynosiła 0,06 USD. Od tamtej pory wzrosła o 400%, odnotowując nowy rekord wszech czasów wynoszący 0,3 USD.

dege
DOGE/USDT (interwał 1H); źródło: tutaj

Już kilka dni temu cyfrowe aktywo awansowało do top 10 zestawienia CoinMarketCap. Ponadto, Dogecoin przewyższył swoim wynikiem niektóre firmy z dziesięcioletnią historią. Według danych AssetDash, DOGE jest obecnie 400 największym aktywem pod względem kapitalizacji rynkowej, co stawia go przed takimi brandami, jak Motorola Solutions, Komatsu i Delta Airlines.

Krok ku adopcji

Dogecoin doświadcza ostatnio wiele ukłonów ze strony celebrytów, którzy nadają kryptowalucie nie tylko charakter spekulacyjny, ale również niejednokrotnie – wartość użytkową. Całkiem niedawno inwestor i właściciel Dallas Mavericks, Mark Cuban, umożliwił płatności za towary i bilety dla swojego zespołu za pośrednictwem DOGE i zadeklarował, że nigdy nie sprzeda ani jednej monety.

Mówiąc o „celebrytach”, nie sposób nie wspomnieć o wpływie, jaki na price action DOGE wywiera szef Tesli – Elon Musk. O tym, że coś jest „na rzeczy”, informowaliśmy Was już wczoraj:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze