DOGE w Top 10 kryptowalut | Szaleństwo na wykresie | Nowy rekord ceny

8 291

DOGE zaliczyło niesamowity rajd ceny. W ciągu ostatnich 24 godzi kurs kryptowaluty wzrósł o blisko 600% i wyznaczył nowe ATH na poziomie 0.07797 USD (CoinMarketCap). Jest jeszcze kilka ciekawych obszarów, w których DOGE nieco namieszało…

Po wzrostach, które rozpoczęły się już wczoraj, DOGE z powodzeniem weszło do Top 10 kryptowalut:

doge w top ten kryptowalut
źródło: CoinMarketCap

Niewiarygodny wzrost ceny DOGE

W wyniku, zdaje się zwykłego mema, cena Dogecoin wzrosła o blisko 600% w ciągu ostatnich 24 godzin. Ten wzrost przyczynił się do wybicia DOGE i wyznaczenia nowego ATH.

kurs DOGE
DOGE/USDT od TradingView

Więcej na temat potencjalnych przyczyn wybicia ceny DOGE przeczytasz w poniższym wpisie:

Wolumen tweetów na temat DOGE przewyższył bitcoina

Wolumen Dogecoina na Twitterze – liczba codziennych tweetów w porównaniu ze średnią z 30 dni – wzrósł we czwartek, według The TIE, o 1787%. W sumie,w ciągu 24 godzin, pojawiło się 89 991 tweetów na temat DOGE.

W rzeczywistości dane The TIE sugerują, że jest to pierwszy przypadek, gdy jakikolwiek altcoin przewyższył Bitcoin pod względem wolumenu zainteresowania na Twitterze.

Wymiar, w jakom Dogecoin „namieszał” na rynku w ciągu ostatnich godzin, dodkonale pokazuje poniższa tabela od TIE:

Czy zarobiliście swoje na wzrostach DOGE?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze