Deficyt MATIC na giełdach. Jak zareaguje cena?

Podczas gdy na początku stycznia 2021 r. na giełdach spot było 1,24 miliarda MATIC, teraz w maju 2021 r., w ciągu ponad 4 miesięcy, pozostało tylko 88,49 miliona monet. Nastroje w sieci sugerują, że handlowcy detaliczni są obecnie optymistyczni względemMATIC w dłuższej perspektywie. Opiera się to nie tylko na wzroście ceny, ale na ogólnych postępach w ramach projektu.

Duża część zasobów MATIC jest aktywnie wykorzystywana przez ekosystem Polygon do różnych działań produkcyjnych. Na tej podstawie jest oczywiste, że Polygon to projekt, który znalazł produkt / rynek, do którego pasuje relatywnie niewiele altcoinów. Dodatkowo MATIC udowodnił swoją użyteczność i znaczenie dla ekosystemu Polygon. Różni się od aktywów spekulacyjnych znajdujących się na giełdach i skoncentrowanych w dużych portfelach HODLerów.

źródło: Twitter

Przejęcie AAVE i SUSHI na 0x Polygon było znaczącym wydarzeniem. Ponieważ więcej projektów zasila płynność za pośrednictwem Polygon, staje się to bardziej istotne. Ponieważ odpływy ethereum z giełd stanowi sygnał zwiększonego zaufania inwestorów, podobna teoria dotyczy również MATIC.

Ponieważ jest to rozwiązanie nr 1 do skalowania L2 dla ETH 2.0, nadchodzące wydarzenia związane z halvingiem i aktualizacje w sieci ETH są również korzystne dla ceny MATIC. W większości przypadków traderzy detaliczni i HODLerzy posiadający ETH w swoim portfelu są również tymi, którzy w większości przypadków mają MATIC, co doprowadziło do rosnącej korelacji między ceną dwóch aktywów w oparciu o aktywność na giełdach spot.

MATIC nie jest napędzany spekulacją

matic social volume
źródło: Lunarcrush

Na podstawie powyższego wykresu z Lunarcrush, social volume MATIC obecnie spadł, jednak cena jest zbliżona do poziomu 1 USD. Po gwałtownym wzroście wskaźnika nastąpiły okresy wahań cenowych.

Istnieje wyższa korelacja między rezerwami MATIC na giełdach a 24-godzinnym wolumenem handlu w porównaniu z wolumenem społecznościowym. Ten wykres pokazuje również, że MATIC nie jest napędzany zwykłymi spekulacjami lub szaleństwem w mediach społecznościowych, a cena nie jest kontrolowana przez kilka adresów portfeli. Oczekuje się, że wzrost cen MATIC będzie kontynuowany.

Przeczytaj:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze