Czy Ripple upadnie? | Były komisarz SEC komentuje sprawę

11 322

Od czasu ogłoszenia przez SEC informacji o pozwie sądowym wobec Ripple, kurs cyfrowej monety dramatycznie spada. Sprawę skomentował były komisarz SEC. Czy Ripple upadnie?

W następstwie pozwu, który firma Ripple określiła jako „zniewagę dla całego rynku kryptowalut”, wiele podmiotów zaczęło ograniczać usługi związane z XRP. Dodatkowo, pozew został złożony do sądu zaledwie dzień przed tym, jak prezes SEC Jay Clayton ogłosił swoją rezygnację.

Były komisarz SEC komentuje sprawę

Były komisarz określa pozew jako bezprecedensowy, biorąc pod uwagę nadchodzącą zmianę władzy na najwyższych szczeblach SEC i administracji prezydenckiej, która nastąpi w przyszłym miesiącu. W liście do Claytona, były komisarz SEC Joseph Grundfest napisał: „żaden pilny powód nie zmusza SEC do podjęcia natychmiastowych działań egzekucyjnych”.

Jak twierdzi redakcja The Block, Grundfest potwierdził autentyczność listu, aczkolwiek odmówił dalszych komentarzy w tej sprawie. List został przesłany do Claytona 17 grudnia. Przedstawiciel Ripple, który również odmówił komentarza w sprawie listu, powiedział, że Grundfest jest nieopłacanym doradcą firmy.

„Poglądy nadchodzącej Administracji i Kongresu na temat uregulowania transakcji podobnych do omawianych mogą znacznie różnić się od obecnych perspektyw” – napisał Grundfest.

Miliardy dolarów strat

SEC twierdzi, że sprzedaż i emisja XRP stanowiła niezarejestrowaną ofertą papierów wartościowych, która dała współzałożycielom Ripple, Bradowi Garlinghouse i Chrisowi Larsenowi, „największą kontrolę” nad XRP.

Grundfest, który został mianowany komisarzem SEC przez Ronalda Reagana, powiedział, że działanie egzekucyjne może mieć negatywny wpływ na posiadaczy XRP, którzy jego zdaniem są „niewinnymi stronami trzecimi”.

Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia, rozpoczęcie przewodu sądowego spowoduje znaczną szkodę dla niewinnych posiadaczy XRP” – napisał. „Po uzyskaniu informacji o postępowaniu, pośrednicy zaprzestaną transakcji w XRP z powodu związanego z tym ryzyka prawnego. Wynikające z tego zmniejszenie płynności spowoduje spadek wartości XRP”.

Już wczoraj pojawiły się doniesienia, że kilka platform rozważa delisting XRP a to, rzecz jasna, odetnie wsparcie płynnościowe dla XRP. Krążą plotki, że Coinbase również może, w pewnym stopniu, ograniczyć obsługę XRP.

Przypadek bez precedensu?

Jeżeli tak się stanie, poskutkuje to „bezprecedensowym” scenariuszem miliardów dolarów strat wynikających z exodusu pośredniczących dostawców usług rynkowych.

Z listu Grundfesta:

„Nie znam żadnego przypadku, w którym zwykłe ogłoszenie przez Komisję postępowania egzekucyjnego, przy braku zarzutów o oszustwo, wprowadzenie w błąd lub zaniechanie, spowodowałoby wielomiliardowe straty niewinnych stron trzecich. Stworzenie precedensu i implikowanie strat tego rodzaju, budzi obawy dotyczące porządku publicznego […] ”.

Grundfest dodał, że XRP i ETH powinny podlegać temu samemu traktowaniu, biorąc pod uwagę, że agencja nie przedstawiła „istotnego rozróżnienia między działaniem Ether i XRP, które jest istotne dla stosowania federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych”.

„Nałożenie obowiązków wynikających z prawa papierów wartościowych na XRP, pozostawiając Ether nietknięty, rodzi fundamentalne pytania dotyczące uczciwości w zakresie wykonywania uprawnień dyskrecjonalnych Komisji”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze