Cena ethereum przekroczyła 1000 USD!

6 104

Depcząc po piętach wzrostowi bitcoina z ostatnich kilku tygodni, wydaje się, że ethereum zamierza pobić kilka własnych rekordów. Po roku, w którym odnotowano mieszane odczucia odnośnie rynku altcoinów, ETH w końcu przekroczyło długo oczekiwane 1000 USD – poziom, który kryptowaluta osiągnęła ostatnio w lutym 2018 roku.

kurs ETH/ USD (interwał 1D); źródło: tutaj

Ethereum za 1000 USD a hash rate sieci

Do przekroczenia przez ETH 1000 USD doszło w ciągu kilku godzin od zaliczenia poziomu 850 USD. Wzrost ceny był tak gwałtowny, jak ten odnotowany przez Bitcoin. Przypomnijmy, że największa kryptowaluta świata pokonywała, w ciągu ostatniego tygodnia, jeden poziom oporu po drugim.

Wzrost ethereum mógł nastąpić w wyniku kilku zmian w jego ekosystemie. Nie tylko aktywna podaż Ethereum 3m-6m (1d MA) spadła do najniższego poziomu od 5 lat, ale również jego hash rate gwałtownie wzrósł – do poziomu ATH.

hash rate ethereum 1000
źródło: Etherscan

Pierwsza z powyższych przesłanek jest szczególnie dobrym sygnałem, ponieważ podkreśla siłę nastrojów związanych z HODLingiem wśród inwestorów i traderów ethereum. Na bazie sieci Ethereum 2.0, która została uruchomiona na początku grudnia, oraz doniesień z obozu Chicago Mercantile Exchange ogłaszającej Ether Futures, jest to dobry powód do optymizmu co do krótkoterminowego ruchu cen ETH.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, ETH wciąż brakuje około 30% do ATH, poziomu, który kryptowaluta osiągnęła ostatnio w styczniu 2018 r. Czy w świetle dynamiki rynku ETH, w połączeniu z rosnącym zainteresowaniem i popytem, można sądzić, że Ethereum zaoferuje największy potencjał ryzyka / zysku w 2021 roku?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze