Ethereum oferuje teraz najlepszy stosunek zysku do ryzyka?

6 291

Zapraszamy na przegląd sytuacji na rynku Ethereum. Czy ETH oferuje aktualnie najlepszy stosunek zysku do ryzyka ze wszystkich kryptowalut na rynku?

Wczoraj, około godziny 17:00, cena Ethereum przebiła 700 USD, osiągając poziomy obserwowane ostatnio w maju 2018 r. Jak widać na poniższym, 3-letnim wykresie cen ETH/USD od CryptoCompare, ostatni raz, gdy ETH handlował powyżej 700 USD, był w maju 2018 roku:

3-letni wykres ETH/USD od CryptoCompare

W chwili przygotowywania iniejszej publikacji, kurs ethereum wynosi 735,18 USD. Oznacza to wzrost o 13,66% w ciągu ostatnich 24 godzin i o 470,30% licząc od początku roku.

Co nowego na rynku Ethereum?

Oto kilka interesujących spostrzeżeń od IntoTheBlock:

Token Summary dla ETH (stan na 28 gudnia 2020); źródło: IntoTheBlock

93% wszystkich adresów ETH z saldami niezerowymi jest w stanie „in the money”. Jest to równoznaczne z tym, że średni koszt zakupu tych właśnie monet był niższy niż obecna cena ETH.

Scott Melker, trader kryptowalut w Texas West Capital, zwrócił uwagę, jak ETH / BTC przebija się przez opór:

Analitycy Glassnode, startupu zajmującyego się analizą rynku on-chain, powiedzieli dzisiaj, że jeszcze w marcu „tylko 3,2% (!) wszystkich adresów ETH przynosiło zysk”.

Ethereum na dobrej drodze do ATH?

Według danych CryptoCompare, najwyższa w historii cena Ethereum (ATH) – 1422,86 USD – została osiągnięta 13 stycznia 2018 r. Spencer Noon, inwestor w skoncentrowanej na kryptowalutach firmie inwestycyjnej Variant, zwraca uwagę, że obecna cena ETH nadal oferuje dość soczysty rabat w porównaniu do ATH. Biorąc pod uwagę obecny stopień dodatniej korelacji między BTC i ETH, nie byłoby nierozsądne oczekiwać, że cena ETH przekroczy ATH. Dlatego też Noon nazywa ETH „najlepszym aktywem, które oferuje aktualnie prawdopodobnie najlepszy stosunek zysku do ryzyka ze wszystkich kryptowalut. „

Ki Young Ju, dyrektor generalny południowokoreańskiego startupu CryptoQuant zajmującego się analizą blockchain, nazwał ETH „najbardziej niedowartościowanym aktywem w kryptowalutach”. Już 8 grudnia uznał, że to optymistyczne, że ETH „wypływa ze scentralizowanych giełd”.

Anthony Sassano, manager ds. marketingu produktów w Set Labs, współzałożyciel ETH Hub i współgospodarz podcastu „Into the Ether”, oczekuje, że ETH osiągnie nowy poziom ATH już w przyszłym miesiącu.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze