Cena ethereum powyżej 1000 USD 26 dzień z rzędu

4 612

Cena ethereum jest nie tylko blisko rekordowo wysokiego poziomu. W kontekście praktycznie całego miesiąca, ETH utrzymuje wysoki poziom ponad 1000 USD.

4 stycznia cena Ethereum zamknęła się na poziomie 1042 USD. 29 stycznia natomiast na 1380 USD. W międzyczasie, nie zamknęła się ani razu poniżej 1000 USD:

kurs ethereum
kurs ETH/ USD od TradingView

Swoisty „kamień milowy” ceny ethereum

Jak zauważył badacz Ethereum Evan Van Ness (korzystając z danych Messari), te 26 kolejnych dni to coś w rodzaju kamienia milowego. „Do tego roku $ ETH zamknęło się powyżej 1000 $ tylko przez 25, nie postępujących po sobie dni w 2018 roku” – napisał na Twitterze:

Wolumen mówi sam za siebie

Jeżeli chodzi o 2018 rok, kurs ETH zamykał się powyżej 1000 USD między 6 a 21 stycznia. Ponownie przekroczył ten poziom w okresie od 24 stycznia 2018 r. do 1 lutego. Do grudnia tego roku cena spadła jednak do dwucyfrowych wartości.

Tym razem wycena kryptowaluty wydaje się być oparta na czymś więcej niż tylko spekulacjach cenowych. Pod uwagę warto wziąć coraz bardziej powszechne aplikacje używane w łańcuchu blokowym Ethereum – aplikacje DeFi.

Można to rozpatrywać z uwzględnieniem wielu czynników, a jednym z podstawowych jest z pewnością wolumen. Podczas hossy ze stycznia 2018 r., wolumen obrotu w sieci wahał się od 1 miliarda do 4 miliardów dolarów. Dzisiejszy wolumen wynosi około 11,7 miliarda dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze