Cena ethereum notuje kolejny rekord!

Wyznaczone wczoraj ATH na kursie ETH/USD należy już do przeszłości. W ciągu ostatniej godziny cena ethereum przekroczyła po raz kolejny 2700 USD ustanawiając nowy rekord na poziomie 2731 USD (CoinMarketCap).

Odnośnie wczorajszego rekordu spekulowano, że był w dużej mierze wywołany doniesieniami o tym, że Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu zdecydował się wyemitować dwuletnie obligacje o wartości 100 mln euro na blockchainie Ethereum.

Emisją tych dwuletnich obligacji będą zarządzać tacy giganci bankowi jak Goldman Sachs i Societe Generale. Goldman Sachs niedawno ogłosił również, że planuje zaoferować swoim zamożnym klientom ekspozycję na inwestycje w bitcoiny.

Innym czynnikiem, który może kryć się za popchnięciem ceny ethereum do historycznego szczytu, jest wartość ETH zablokowana na kontrakcie depozytowym Beacon Chain. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji zbliża się ona do 11 miliardów USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze