Napięcie wokół Cardano rośnie | Wszystko gotowe na hard fork Alonzo

„Wszystko 'na zielono’ i gotowe, działamy zgodnie z harmonogramem” – wyznał założyciel i dyrektor generalny IOHK, Charles Hoskinson. W swoim najnowszym vlogu podzielił się ze społecznością informacjami na temat nadchodzącego hard forka Alonzo, w wyniku którego Cardano wprowadzi na swój blockchain smart kontrakty.

Testnet Alonzo już 1 września

Hoskinson zauważył, że zespół już przygotowywał się do publicznego testnetu hard forka Alonzo. Ostateczne uruchomienie sieci testowej ma odbyć się 1 września. Hoskinson powiedział, że wdrożenie to będzie miało miejsce w głównej sieci testowej, a nie w Alonzo Purple, który został uruchomiony na początku tego miesiąca:

„Testnet będzie w fazie Alonzo, nie jest to jedna z tych specjalistycznych sieci testowych, takich jak Purple i wszystkie inne sieci testowe. To jest główna sieć testowa, której używamy dla giełd i wszystkich innych osób i innych rzeczy”.

„Przed nami jeszcze sporo pracy”

Twórca Cardano wspomniał również, że do wykonania pozostało jeszcze sporo pracy. Zespół pracował przez weekend, aby upewnić się, że wszystko jest w porządku. Premiera uruchomienia smart kontraktów w sieci Cardano została zapowiedziana na 12 września. Jeśli dać wiarę zapewnieniom deweloperów można założyć, że do hard forka dojdzie bez niespodziewanych opóźnień.

Niedawno IOHK podzielił się informacją o złożeniu propozycji aktualizacji do sieci testowej Cardano, aby „sforkować łańcuch w erę Alonzo”. Nazywając to „głównym kamieniem milowym” dla platformy, kierownik projektu w IOHK, Dimitris Poulopoulos, zauważył, że do 12 września zespół będzie identyfikować i naprawiać ewentualne błędy, aby zapewnić stabilność sieci.

Cena ADA cały czas rośnie | Cardano zapewnia compliance we współpracy z Coinfirm

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, cena ADA utrzymuje się na poziomie 2,8 USD. W ciagu ostatnich 30 dni, notowania kryptowaluty Cardano wzrosły o ponad 115%.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie dotarły do nas informacje o tym, że Cardano nawiązało współpracę z Coinfirm w zakresie compliance.

Oto, jak kwestię tę skomentował – specjalnie dla Czytelników Bithub – CTO Coinfirm Jakub Fijołek:

„Wsparcie dla blockchaina Cardano i kryptowaluty ADA przez platformę AML Coinfirm daje zarówno Fundacji Cardano, jak i innym podmiotom z branży blockchain dostęp do zaawansowanych narzędzi do analizy oszustw i przestępczości, w tym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczaniu finansowania terroryzmu (CTF ) wzmocnione narzędziami zapewniającymi należytą staranność w kontekście zarządzania ryzykiem.

Coinfirm jest pierwszym i jak dotąd jedynym dostawcą usług AML „na żywo” na blockchainie Cardano i zapewnia ponad 330 różnych, unikalnych wskaźników ryzyka – takich jak „adres z kraju objętego sankcjami”, „związany z hakerem” lub „adres usługi blockchain bez KYC” – dla adresów ADA, transakcji i analizowanych podmiotów. Wykryte ryzyka składają się na C-Score (wynik zgodności – Compliance Score), który wyraża ryzyko na podstawie wskazania w skali od 1 do 99, który zmienia się wraz z aktywnością adresów.

Dzięki integracji z Cardano, Platforma AML Coinfirm wspiera Compliance Officers, umożliwiając im wizualizację przepływów pieniężnych w blockchain (kto, co, kiedy i ile), zbieranie informacji o tym, kto (np. jaka instytucja) jest właścicielem adresu, uzyskiwanie analizy finansowej(dzienny wykres salda adresu) oraz listy tokenów, z których dany adres zawiera blockchain Cardano (inny niż tylko ADA).”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze