Avail | Czym jest nowy, blockchainowy projekt od Polygon?

Deweloperzy popularnej platformy Polygon ogłosili dziś premierę Avail – nowego projektu blockchain, który został scharakteryzowany jako „solidna, skalowalna warstwa dostępności danych ogólnego przeznaczenia”.

Nowość od Polygon: Avail

W opublikowanym wczoraj komunikacie Polygon poinformował, że ​​Avail będzie koncentrować się na autonomicznych łańcuchach, sidechainach i rozwiązaniach skalowania poza łańcuchem (off-chain). Platforma pracuje nad Avail od końca 2020 roku. Rozwiązanie znajduje się obecnie w fazie devnet (testnet in the works).

W cytowanym wyżej komunikacie opisano trzy główne typy peerów we współczesnych ekosystemach podobnych do ethereum: węzły sprawdzające (validator nodes), pełne węzły (full nodes) i lekkie klienty (light clients), a także architekturę wykonawczą między powyższymi trzema.

Avail zamierza przyjąć unikalne podejście, które prawdopodobnie zostanie włączone do Ethereum 2.0. Chodzi o wykorzystanie kontroli dostępności danych. Jak opisuje to sam zespół, „Avail redukuje problem weryfikacji bloku do weryfikacji dostępności danych”, tak że blok z konsensusem jest ważny tylko wtedy, gdy dane kryjące się za blokiem są dostępne.

avail polygon

Pickle.Finance: Yield Aggregator

Z innego ogłoszenia dowiedzieliśmy się o uruchomieniu agregatora zysków o nazwie Pickle Finance na Polygon. Wcześniej rozwiązanie to działało głównie w oparciu o mainnet Ethereum.

Pickle wykorzystuje „Pickle Jars” do łączenia zwrotów użytkowników z innych protokołów, a „Pickle Farms” do nagradzania użytkowników za staking swoich tokenów Jar. Różnorodne farmy umożliwiają użytkownikom korzystanie z różnych aktywów do stakingu, aby zdobywać nagrody w postaci tokenów PICKLE.

Zgodnie z treścią ogłoszenia wydanego w tej sprawie, każdego tygodnia (w sumie przez osiem następnych tygodni) Polygon zapewni stakerom nagrody MATIC o wartości 12 500 USD.

Polygon nadal rośnie

Polygon jest w tym roku w centrum uwagi. Twórcy blockchaina nie przestają ogłaszać premier nowych projektów, informować o rosnącej liczbie użytkowników i zaangażowaniu w DeFi. Najnowsze komunikaty stanowią kontynuację pozytywnego sentymentu zespołu Polygon po tym, jak niecałe dwa miesiące temu, token $MATIC osiągnął rekordowy poziom ceny. Pomimo korekty, token $MATIC wciąż rośnie (już o prawie 6 000% w tym roku) i wygląda na to, że jest gotowy na kontynuację wzrostów.

Adopcja Polygon zdaje się również postępować stabilnie do przodu. Wzrost liczby użytkowników jest silny, a źródłem inwestycji stają się coraz bardziej znane nazwiska – chociażby Mark Cuban, który integruje platformę ze swoją witryną NFT, Lazy.com. Podstawowym źródłem wydajności Polygon było jak dotąd DeFi. Niskie opłaty w stosunku do sieci głównej Ethereum sprawiły, że sieć stała się dla wielu bardzo atrakcyjnym wyborem.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze