Altcoiny, które nie pokazały jeszcze, na co je stać?

12 792

Gospodarz kanału Chico Crypto, Tyler Swope, zwraca uwagę na trzy altcoiny, które – jego zdaniem – mogą dopiero pokazać światu, na co je stać

FORTH

W swoim nowym filmie na YouTube, trader i analityk kryptowalut rozpoczyna zestawienie od rozdystrybuowanego niedawno przez Ampleforth drogą airdropu governance tokena FORTH. Pomimo tego, że token AMPL istnieje od 2019 r., FORTH został uruchomiony dopiero niedawno, po czym dość prędko wciągnięty na parkiet giełdy Coinbase.

Swope zauważa, że ​​wkrótce pojawią się kontrakty Ampleforth geyser v2, prawdopodobnie tuż przed premierą najnowszej wersji Uniswap, która zaplanowana jest na 5 maja.

„[…] ich wersja 2 nie została jeszcze wydana z AMPL. Jak pokazuje przykład coina Alchemist (MIST), kontrakty te wprowadzają wielopoziomowe vaulty NFT (tokeny niewymianialne), które mogą po prostu łączyć się z Uniswap v3. ”

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, token FORTH od Ampleforth znajduje się na 195 miejscu pod względem kapitalizacji rynkowej z wyceną na poziomie około 356 milionów dolarów.

UBT

Kolejnym tokenem, który – zdaniem Swope’a – ma dopiero pokazać, na co go stać, aktywo opartego na chmurze programu integracyjnego Unibright (UBT). Analityk zwraca uwagę na imponujące, prawdopodobne partnerstwo między CONA (Coke One North America) a Unibright. Swope zakłada, że ​​Unibright pomoże CONA w tokenizacji faktur w aplikacjach biznesowych.

Kapitalizacja rynkowa Unibright plasuje się aktualnie na poziomie247 milionów dolarów. Token zajmuje 201 pozycję w rankingu największych projektów cyfrowych pod względem kapitalizacji wg CoinGecko.

MRPH

Ostatnim projektem, na który zwraca uwagę Swope, jest moduł do śledzenia łańcucha dostaw Morpheus Network (MRPH), który obsługuje globalną branżę handlową.

Badania Swope’a doprowadziły go do przekonania, że ​​Morpheus może być bliski nawiązania współpracy z Coca-Cola FEMSA.

Morpheus może w tej chwili pochwalić się najmniejszą kapitalizacją spośród wszystkich dotychczas wymienionych coinów. W momencie publikacji niniejszego tekstu utrzymuje się ona na poziomie blisko 94 milionów dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze