10 mld USD | Tygodniowy rekord wolumenu na Uniswap

Pomimo wysokich opłat transakcyjnych w Ethereum, ludzie nadal gromadzą się na platformach DeFi. Jednym z najlepszych przykładów na potwierdzenie tej tezy jest Uniswap.

Według statystyk Uniswap Analytics, zdecentralizowana giełda Uniswap po raz pierwszy odnotowała ponad 10 miliardów dolarów tygodniowych transakcji. Wartość 10,17 miliardów dolarów to 26% wzrost w porównaniu z poprzednimi siedmioma dniami.

Czym jest Uniswap?

Zdecentralizowane giełdy lub DEX pozwalają użytkownikom na wymianę tokenów bez konieczności powierzania swoich cyfrowych monet stronie trzeciej. Stanowią główną drogę do świata zdecentralizowanych finansów (DeFi), które umożliwiają ludziom zarabianie na odsetkach i zaciąganie pożyczek w monetach cyfrowych bez konieczności przechodzenia przez procedury instytucji finansowych.

Uniswap to jedna z oryginalnych, zdecentralizowanych giełd zbudowanych na Ethereum. Użytkownicy mogą handlować tokenami ERC20, które korzystają z infrastruktury łańcucha bloków Ethereum. Obejmują one stablecoiny, takie jak Tether i USDC, a także tokeny dla protokołów DeFi, takich jak Aave i Celsius – oraz, w szczególności, natywny governance token Uniswap, UNI, który umożliwia użytkownikom głosowanie nad wszelkimi zmianami w ramach platformy.

Przed Uniswap jeszcze ogrom pracy

Uniswap konkuruje o klientów z SushiSwap, 1inch i innymi DEX -ami opartymi o Ethereum. Mierzy się również z konkurencją ze strony DEX spoza Ethereum, takich jak PancakeSwap Binance Smart Chain, ponieważ inwestorzy starają się uniknąć wysokich opłat Ethereum, które według BitInfo wynoszą średnio 20 dolarów w górę. Z drugiej strony Binance Smart Chain pobiera przysłowiowe grosze, pozostając kompatybilnym z aplikacjami Ethereum (chociaż PancakeSwap ma własną stałą stawkę 0,2%).

To zbyt duża różnica, aby świadomi finansowo traderzy mogli i chcieli ja zignorować. W ciągu ostatnich 24 godzin wartość wolumenu PancakeSwap wyniosła ponad 4 miliardy dolarów w porównaniu do 1,8 miliarda dolarów Uniswap, jak wynika z danych CoinGecko.

Tak więc, chociaż Uniswap z pewnością może świętować osiągnięcie kamienia milowego w postaci rekordowego, tygodniowego wolumenu, pozostaje przed nim jeszcze ogrom pracy.

Uniswap zdaje sobie sprawę z potrzeby zachowania konkurencyjności. 5 maja ma zostać uruchomiony Uniswap V3. Ma poprawić się płynność i efektywność. Rozwiązanie ma zostać uruchomione równolegle z Optimism – rozwiązaniem poprawiającym skalowanie Ethereum.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze