Altcoiny | Czy halving bitcoina może je zaboleć?

2 651

Pomimo dzisiejszych wzrostów BTC, najważniejsze altcoiny nie były w stanie odzwierciedlić zysków zaobserwowanych w przypadku wiodącej kryptowaluty. Czy ruchy ceny BTC w kontekście halvingu mogą „zaboleć” je jeszcze bardziej?

Bitcoin odnotował dziś w nocy znaczący wzrost, który pozwolił mu pokonać zdecydowanie silny opór na poziomie 9200 USD. Dzisiejsze price action wyznaczyło pierwszy trwały okres obrotu w regionie 9 000 USD. Ostatnim razem bitcoin „widział” ten poziom pod koniec lutego 2020 r.

Czy altcoiny stracą grunt pod nogami po halvingu bitcoina?

Dzisiejszej nocy kurs BTC wzrósł do 9300 USD, co oznaczało znaczne odbicie z dziennych minimów na poziomie 8700 USD. 25 najlepszych kryptowalut według kapitalizacji rynkowej poszło w dół w stosunku do swoich par transakcyjnych BTC.

Czy za ostatnim rajdem bitcoina stoi zatem ucieczka inwestorów ze swoich pozycji w altcoinach na rzecz BTC?

altcoiny
źródło: coinmarketcap

Ten trend nie jest w sumie żadną nowością. Duże altcoiny, takie jak na przykład Ethereum, straciły znacznie na wartości w stosunku do kryptowaluty bazowej w ciągu ostatniego tygodnia.

Kolejny rajd BTC może zaboleć alty?

Jeden z twitterowych analityków zastanawiał się nad tym scenariuszem w niedawnym tweecie. Uznał, że altcoiny mogą znaleźć się w najbliższej przyszłości w złym położeniu. Jego zdaniem może tak się stać niezależnie od tego, w którym kierunku BTC będzie zmierzać dalej.

„Duży skok dzisiaj. Potencjalnie bardzo bolesna sytuacja […], jeśli kurs wybije się w kierunku kolejnego poziomu oporu. Każdy wzrost BTC.D o 1% odpowiada mniej więcej 6-12% spadkowi altów sparowanych z BTC” – wyjaśnił, komentując poniższy wykres:

Czy Waszym zdaniem altcoiny będą dalej nurkować w obliczu ożywienia na rynku BTC przed halvingiem?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze